Programul Comert si Servicii pentru IMM-uri

Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață 2023

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale

Prin Programul Comert si Servicii pentru IMM-uri, statul roman doreste incurajarea şi stimularea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii din sectoarele comerț și servicii.

Obiectivul Programului îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele de comercializare a produselor și serviciilor de piață, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, precum și încurajarea digitalizării și transformării verzi a societăților românești care desfășoară activități de comerț intern și international.

Cati bani poti obtine?

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră.

Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.
Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului “primul venit – primul servit

Consultanta fonduri europene nerambursabile

Cine poate primi finanțarea?


Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijocii (maxim 249 angajati număr mediu in anul precedent)

Ce condiții trebuie să îndeplineasca firmele? 

a) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;


b) persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;


c) au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României și au sediul/punct de lucru în România;


d) activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program


e) nu au datorii la buget


f) Contractează un credit de investiții la o bancă parteneră

g) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată.

Care sunt codurile CAEN eligibile?


1811 Tipărirea ziarelor;
1812 Alte activitati de tipărire n.c.a
1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
1814 Legătorie și servicii conexe
1820 Reproducerea înregistrărilor
33 Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
36 Captarea, tratarea și distribuția apei
37 Colectarea și epurarea apelor uzate
38 Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile
39 Activități și servicii de decontaminare
42 Lucrări de geniu civil
43 Lucrări speciale de construcții
45 Comerț cu ridicata și cu amănuntul, întreținerea și repararea autovehiculelor și a
motocicletelor
46 Comerț cu ridicata cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete
47 Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor
49 Transporturi terestre și transporturi prin conducte
50 Transporturi pe apă
51 Transporturi aeriene
52 Depozitare și activități auxiliare pentru transporturi
53 Activități de poștă și de curier
55 Hoteluri și alte facilități de cazare
56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație
58 Activități de editare

59 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune; înregistrări audio și activități de editare muzicală
60 Activități de difuzare și transmitere de programe
61 Telecomunicații
62 Activități de servicii în tehnologia informației
65 Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
66 Activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii
68 Tranzacții imobiliare
69 Activități juridice și de contabilitate
70 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activități de
management și de consultanță în management
71 Activități de arhitectură și inginerie; activități de testări și analiză tehnică
72 Cercetare-dezvoltare
73 Publicitate și activități de studiere a pieței
75 Activități veterinare
77 Activități de închiriere și leasing
78 Activități de servicii privind forța de muncă
80 Activități de investigații și protecție
81 Activități de peisagistică și servicii pentru clădiri
82 Activități de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal
intreprinderilor
85 Învățământ
87 Servicii combinate de îngrijire medicală și asistență socială, cu cazare
88 Activități de asistență socială, fără cazare
90 Activități de creație și interpretare artistică
91 Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale
93 Activități sportive, recreative și distractive
95 Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc
96 Alte activități de servicii
97 Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic

Ce poti face cu banii?

Finantari pentru COMERT SI SERVICII

Poti plati:


a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport


b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare;

Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante

IMPORTANT – echipamentele NU se pot instala in spatii inchiriate sau comodat, doar in spatii care apartin firmei.

c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;


d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004


e) IT software si hardware - site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;


f) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G


g) Achiziționarea de spații de comert și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de comert/prestari servicii.


Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.


În categoria spații mobile de comerț/prestări servicii sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de comerț/prestări servicii nu este necesar raport ANEVAR.

h) Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;


i) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei

Ce faci dacă nu știi să elaborezi Planul de afaceri?

Kelso Consulting, firmă specializată în finanțări nerambursabile elaborează întreaga documentație necesară pentru participare la acest program. Inscrie-te la o sesiune de consultanta gratuita!

Inscrie-te AICI !