Investitii productive in microintreprinderi, firme mici si mijlocii

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Nord-Vest- 2023

Unul din obiectivele Programului Regional Nord Vest este: intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive.

Pentru atingerea acestui obiectiv au fost alocate fonduri nerambursabile pentru Investitii productive in microintreprinderi, firme mici si mijlocii din Regiunea Nord Vest.

Fonduri europene pentru regiunea de dezvoltare Nord Vest

Cine poate primi finantarea?

 • societățile comerciale înregistrate în regiunea Nord Vest
 • din categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii
 • Firma propune o investitie in mediu urban sau rural
 •  întreprindere mijlocie are mai puțin de 250 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
 • întreprindere mică are mai puțin de 50 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
 • microîntreprindere are mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

Ce se finanteaza?

 • crearea unei unitati noi
 • extinderea capacității unei unități existente
 • diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate/prestate anterior în unitate

Care este valoare finantarii nerambursabile?

- Valoarea minimă nerambursabilă este de 200.000 €

- Valoarea maximă nerambursabilă este de 1.500.000 €

Finantarea cuprinde ajutor regional si ajutor de minimis (pentru cheltuieli generale maxim 200.000 €)

Fonduri europene nerambursabile pentru firme din regiunea Nord-Vest

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Pentru ajutor de stat procentele sunt:

Judet Microintreprinderi si firme mici (%)

Firme mijlocii (%)

Bihor 60% 50%
Bistrita 70% 60%
Cluj 60% 50%
Maramures 70% 60%
Satu Mare 70% 60%
Salaj 70% 60%

Pentru ajutor de minimis finantarea nerambursabila este 100%.

Care este procentul contributiei proprii?

Judet Microintreprinderi si firme mici (%)

Firme mijlocii (%)

Bihor 40% 50%
Bistrita 30% 40%
Cluj 40% 50%
Maramures 30% 40%
Satu Mare 30% 40%
Salaj 30% 40%

Pentru ajutorul de minimis contributia proprie este zero.

Ce fel de proiecte se finanteaza?

• achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative, precum și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente;

• investiții în tehnici avansate de producție - investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;

• suport în achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate, și valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;

• valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • sa creeze cel putin 1 loc de munca si sa obtine cresterea cifrei de afaceri in anul urmator finalizarii implementarii
 • sa aiba autorizat cod CAEN eligibil la Registrul Comertului (prin exceptie, in cazul in care firma urmeaza sa infiinteze un nou sediu secundar, va avea obligatia de a autoriza codul CAEN la noul punct de lucru pana la finalul implementarii)
 • trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în 3 ianuarie 2022
 • a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) in 2022
 • nu a avut activitatea suspendată oricând în 2023
 • are cel putin 3 angajati
 • nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similar
 • nu se afla in situatii de excludere (faliment, insolventa, condamnari etc.)
 • Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029
 • Sa prezinte achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative)

Ce tipuri de investitii se finanteaza?

Investiții în active corporale

 • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (maxim 15%)
 • Investitii in active necorporale (maxim 20%) – software

Nu se finanțează activități care vizează investiții privind instalarea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili (de ex. cărbune, gaz) (și/sau înlocuirea cazanului din centrala termică proprie)

Ai o firma in Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare sau Sălaj?

E momentul sa treci la o un alt nivel cu o investitie pe masura! 

Programeaza o sesiune de consultanta Gratuita !

Completeaza formularul AICI!