Investitii pentru microintreprinderi din Industrie

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Vest

Unul dintre obiectivele Programului Regional Vest este: Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive.

Pentru atingerea acestui obiectiv sunt alocate fonduri nerambursabile in Investitii pentru microintreprinderi din industrie.

Cine poate obtine finantarea?

Microintreprinderi din Regiunea Vest (judetele Timis, Arad, Caras-Severin si Hunedoara) – SRL, SRL-D, SA, cooperative din domeniul productiei.

Sediul social al firmei si locatia de implementare a proiectului se afla obligatoriu:

 • in mediul urban din Regiunea Vest sau
 • in mediu rural doar in statiunile turistice atestate din Regiunea Vest (vezi mai jos lista)

Care este valoarea finantarii nerambursabile?

a) 60.000 € daca firma a inregistrat venituri mai mici sau egale cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in 2022 din activitati desfasurate pe codul CAEN pentru care solicita finantare

b) 200.000 € daca firma a inregistrat venituri mai mari cu 30% din cifra de afaceri inregistrata in 2022 din activitati desfasurate pe codul CAEN pentru care solicita finantare.

Finanatari nerambursabile pentru regiunea de dezvoltare Vest
fonduri europene nerambursabile

Care este contributia proprie a firmei?

Contributia proprie necesara este diferita in functie de judetul in care se afla sediul social al firmei.

Nr. crt. Judetul Contributie proprie a firmei (% din valoarea investitiei)
1 Arad 17 %
2 Timis 24 %
3 Caras-Severin 10 %
4 Hunedoara 10 %

Ce condiții trebuie să îndeplineasca firma?

 • sa fie infiintata cel târziu la data de 31 decembrie 2021
 • sediul social si locatia de implementare a proiectului OBLIGATORIU se afla in mediul urban din Regiunea Vest sau in statiunile turistice atestate din Regiunea Vest
 • sa fie microintreprindere (numar mediu de salariati mai mic decât 10 si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale de pâna la 2 milioane de euro in 2022)
 • sa aiba profit din exploatare in anul fiscal 2022 – obligatoriu
 • sa nu aiba obligatii de plata nete neachitate in termen, catre bugetul de stat si respectiv bugetul local in ultimul an calendaristic si nu are fapte inscrise in cazierul fiscal
 • nu este o firma in dificultate si nu a avut activitatea suspendata in 2022 si 2023
 • are codul CAEN de proiect autorizat la locatia de implementare
 • imobilul unde se va implementa proiectul este liber de sarcini (ipoteci etc) si de litigii ori revendicari, iar firma are drepturi legale asupra sa (proprietate, comodat, inchiriere dupa caz). Exceptie fac servitutile legale (ex. Servitutea de trecere cu piciorul etc.)

Totusi, in cazul in care se propune doar achizitia de dotari si servicii si imobilul este ipotecat, proiectul va fi aprobat daca exista acordul bancii.

 • Are minim 1 angajat in 2022 si se angajeaza sa il mentina cel putin 3 ani dupa finalizarea proiectului

Ce poti face cu banii?

a) Construirea/modernizarea/extinderea spatiilor de productie, de tip constructie industriala, inclusiv asigurarea utilitatilor generale aferente, respectiv alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI

In cazul proiectelor care propun executie de lucrari care necesita Autorizatie de Construire, costul eligibil pentru constructii – montaj (C+M), se incadreaza in pragul de 600 euro/mp cu TVA inclus

b)  Achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica – minim 55% din valoarea totala eligibila a proiectului

c) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile alternative de energie - minim 5% din valoarea totala eligibila a proiectului

Ex: statii de incarcare, pompe de caldura, mini-eoliene, compresoare aer, panouri si/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, statii sortare – reciclare deseuri, etc.

d)  Investitii in active necorporale: procese manageriale, de productie, programe informatice, utilizarea IT si a proprietatii intelectuale: brevete, licente, marci comerciale - maxim 15 % din valoarea totala eligibila a investitiei.

e) Activitati dedicate extinderii pietelor de vânzare, a gamei de produse si servicii oferite, prin participarea solicitantului de finantare, la nivel national si/sau extern, in afara României, la târguri, misiuni comerciale, expozitii, in calitate de expozant - maxim 15% din valoarea totala eligibila a investitiei

f)       Activitati din domeniul economiei circulare sau activitati de dezvoltare de noi lanturi de aprovizionare ecologice - maxim 5% din valoarea totala eligibila a investitiei,

Exemplu:

• reciclarea materialelor deja disponibile in piata sub forma de deseuri si extinderea activitatii de reciclare;

• investitii in eficientizarea eco-designului de produse, astfel incât durata de viata a acestora sa fie extinsa, gradul de reparabilitate sa creasca, iar reciclarea materialelor componente sa fie posibila usor si cu randamente sporite;

• promovarea reutilizarii si stimularea utilizarii produselor ecologice.

Ce obligatii vei avea?

a)      Va crea 1 loc de munca in activitatea finantata si il va mentine 3 ani.

b)      Perioada de implementare a activitatilor proiectului este de maxim 14 luni si nu depaseste 31 decembrie 2029.

c)      Proiectul respecta principiul DNSH si include:

·         obligatia ca executantul lucrarii sa semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor rezultate din investitiile in construirea/modernizarea/extinderea spatiilor de productie, de tip constructie industriala, ca masura de atenuare a criteriului economiei circulare aferent DNSH;

·         obligatia solicitantului de a avea un contract cu un operator pentru reciclarea deseurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri - deseuri de echipamente electrice si electronice - provenite din inlocuirea echipamentelor

·         Proiectul prezinta Decizia etapei de incadrare a proiectului in procedura de evaluarea impactului asupra mediului emisa de autoritatea de mediu

Nu se finanteaza

 • proiectele care constau exclusiv in realizarea de lucrari de intretinere/reparare/mentenanta/lucrari de modernizare a constructiei care nu se supun autorizarii in conditiile legislatiei in vigoare.
 • proiectele care constau exclusiv in activitati care conduc la digitalizarea microintreprinderii.
 • proiectul propus a mai beneficiat de finantare publica in ultimii 5 ani inainte de data depunerii cererii de finantare, pentru aceleasi activitati de constructie/modernizare/extindere realizate asupra aceleiasi infrastructuri/aceluiasi segment de infrastructura si nu beneficiaza de fonduri publice din alte surse de finantare.

Recomandare pentru solicitanti:

 • Se recomanda ca proiectul sa propuna achizitii verzi pentru minim 30% din investitia in echipamente si dotari, iar minim 20% din materialele de constructii utilizate la lucrarile de executie sa fie certificate Eco Label.

Care sunt statiunile turistice din Regiunea Vest?

Investitia poate fi realizata in mediu rural doar daca se afla intr-una dintre statiunile turistice din Regiunea Vest.

Denumirea statiunii turistice din Regiunea Vest

Judet

Moneasa

- judetul Arad

Baile Herculane

- judetul Caras-Severin

Zona Borlova-Muntele Mic, comuna Turnu Ruieni

- judetul Caras-Severin

Geoagiu-Bai

- judetul Hunedoara

Zona Parâng-Petrosani

- judetul Hunedoara

Albac

- judetul Alba

Arieseni

- judetul Alba

Ghioroc

- judetul Arad

Lipova

- judetul Arad

Pecica

- judetul Arad

Anina

- judetul Caras-Severin

Berzasca

- judetul Caras-Severin

Coronini

- judetul Caras-Severin

Crivaia

- judetul Caras-Severin

Mehadia

- judetul Caras-Severin

Secu

- judetul Caras-Severin

Semenic

- judetul Caras-Severin

Trei Ape

- judetul Caras-Severin

Straja

- judetul Hunedoara

Uricani

- judetul Hunedoara

Vata de Jos

- judetul Hunedoara

Calacea

- judetul Timis

Deta

- judetul Timis

Jimbolia

- judetul Timis

Sânnicolau Mare

- judetul Timis

Buzias

- judetul Timis

ATENTIE

Daca o firma va crea conditii de eligibilitate artificiale (mutarea sediului social sau modificari ale actionariatului) dupa publicarea Ghidului in consultare publica, va fi descalificata.

Vrei sa dezvolti o activitate de productie? Rezerva o sesiune de consultanta telefonica gratuita ca sa afli ce sanse ai!

Rezerva  ACUM !