Fabrici de reciclare

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale 2023

In cadrul PNRR, componenta Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de management integrat  al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de oraşe/comune sunt alocate fonduri europene nerambursabile pentru Construirea instalaţiilor de reciclare a deşeurilor.

Construirea unor fabrici de reciclare a deșeurilor are scopul de a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară, avand ca rezultat reducerea impactului acestora asupra mediului și sănătății populației si deasemeni, reducerea consumului de resurse în scopul promovării dezvoltării economice sustenabile în toate regiunile.

Afla cum poti accesa fonduri europene pentru Fabrici de reciclare:

Fonduri europene pentru Fabrici de reciclare

Ce se finanteaza?

Acțiuni specifice pentru construirea instalațiilor noi de reciclare a deșeurilor colectate separate:

 • linie de granulare,
 • moară PET,
 • linie de sortare,
 • linie de spălare,
 • sistem electric, conducte, construcții, depozitare și logistică etc.

Nu fac obiectul acestei măsuri activitățile specifice procedeelor industriale de transformare sau de descompunere termică, precum gazeificarea, piroliza, cracarea, sau orice alt procedeu care utilizează deșeuri pentru obținerea de energie.

Cine poate primi finantare?

 

-Operatorii economici care sunt autorizați să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase;
 • 3832 – recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • 3831 – demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • 3811 – colectarea deșeurilor nepericuloase;
 • 3812 – colectarea deșeurilor periculoase.

La data depunerii cererii de finanțare, firma trebuie să fie autorizata să desfășoare cel puțin una dintre activitățile corespunzătoare următoarelor coduri CAEN: 3821, 3822, 3832 și 3831.

Cati bani poti primi?

 

Valoarea nerambursabila este de minim 500.000 – maxim 8.400.000 euro/proiect.

 

(echivalentul a 41.323.800 lei fără TVA, cursul valutar utilizat este cursul InforEuro aferent lunii mai 2021 de 1 euro = 4.9195 lei)

fonduri europene nerambursabile

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 

 • perioada de implementare a proiectului nu depășește 30 iunie 2026.
 • proiectul respectă principiul „Do No Significant Harm” (DNSH)
 • să menții investiția realizată (asigurând mentenanța şi serviciile asociate necesare) minim 5 ani dupa implementare
 • să nu modifici calitatea de proprietar/administrator al infrastructurii, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare
 • imobilul (constructie sau teren) in care se face investitia să fie liber de sarcini, să nu facă obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, să nu facă obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică și să nu fie ipotecat
 • sa incluzi soluții de energie regenerabilă (ex: panouri fotovoltaice, panouri solare, etc.), precum și soluții pentru asigurarea de utilități (apă curentă), în limita a 2% din totalul cheltuielilor eligibile (energia generată nu va fi injectată în sistemul energetic național)
 • vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri să fie echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului.

Ce poti face cu banii?

• Cheltuieli cu realizarea construcțiilor necesare cu dotările aferente – instalații electrice, alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcțiilor);
• Cheltuieli cu achiziția și montajul utilajelor, instalațiilor și echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (nota: vehiculele achiziționate în cadrul acestei măsuri vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării
mediului);
• Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale
• Cheltuieli cu solutiile de energie regenerabila in limita a 5% din total

In afara documentelor si studiilor relevante este necesar ca la depunerea cererii de finantare sa se depuna si urmatoarele documente:

a)      Documente emise de Agenția pentru Protecția Mediului pentru demararea investiţiei:

● Decizia etapei de încadrare (la depunerea cererii de finanţare);

● Acord de mediu (la depunerea cererii de finanţare sau în maximum 6 luni calculate de la data

recepționării notificării privind declararea proiectului ca fiind eligibil), pentru proiectul propus pentru

finanțare;

● Declarația pentru siturile Natura 2000.

 b)     Documente privind capacitatea de reciclare (la depunerea cererii de finanţare)

● Solicitanţii vor prezenta scrisori de intenţie, precontracte, contracte, acorduri, protocoale, ca

dovadă a posibilităţii de a achiziţiona o cantitate de deşeuri de minim 50% din capacitatea instalaţiei solicitate la finanţare. În situația în care solicitantul este și generator de deșeuri, se va lua în calcul

inclusiv cantitatea de deşeuri declarată la Fondul pentru mediu.

● Solicitanții vor prezenta documente care atestă că materia primă/produsul finit obținut/ă în urma

procesului de reciclare va fi comercializată într-un procent de minim 50% (scrisori de intenţie,

precontracte, contracte, acorduri, protocoale).

● În cazul existenței unei unități de producție, solicitanții vor declara pe propria răspundere că vor

utiliza în respectiva unitate de producție minim 50% din materia primă secundară obținută în urma

procesului de reciclare propus prin proiect.

 c)      Studiu de fezabilitate a investitiei.

Care este procentul de finantare nerambursabila?

procentul de finantare nerambursabila
procentul de finantare nerambursabila
procentul de finantare nerambursabila

Vrei sa investesti intr-o fabrica de reciclare sau sa dezvolti afacerea existenta la un alt nivel?

Incepi acum si rezerva o sesiune de consultanta fonduri europene!

Rezerva AICI

Sau contacteaza-ne la: 0754039935, email: simona.culea@kelso.ro, www.kelso.ro.