Sprijin pentru intreprinderi nou infiintate inovatoare

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Nord Vest- 2023

In cadrul Programului Operational Regional Nord Vest, obiectivul specific - Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive, sunt alocate fonduri nerambursabile pentru programul Sprijin pentru intreprinderi nou infiintate inovatoare.

Fonduri europene pentru regiunea de dezvoltare Nord Vest

Cine poate solicita finantarea?

Firme nou infiintate in Regiunea Nord Vest care introduc inovații în materie de produse sau procese astfel:

 • Firmele au sediu social si punct de lucru in judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj
 • Sunt infiintate cu maxim 3 ani inaintea depunerii dosarului
 • sunt intreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) – maxim 49 de angajati in 2022
 • au desfasurat activitate cel putin 1 an fiscal si au depus situatiile financiare.

Ce inseamna inovare?

 • Inovarea de proces este implementarea unui proces de producție nou sau îmbunătățit semnificativ, metodă de distribuție sau activitate.
 • Inovațiile de produs sau proces trebuie să fie noi pentru întreprinderea susținută, dar nu trebuie să fie noi pe piață. 

Care este valoare finantarii nerambursabile?

 • Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 200.001 Euro
 • Valoarea maximă eligibilă a unui proiect: 1.500.000 Euro

Care este procentul de finantare?

 • 100%
Sprijin pentru intreprinderi nou infiintate inovatoare

Ce fel de activitati se finanteaza?

a)  Dezvoltarea structurilor CDI (cercetare – dezvoltare - inovare) în întreprinderi nou înființate inovatoare

• Activități de cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală (la nivel minim de TRL3), având ca obiectiv principal punerea pe piață a unor produse și servicii inovatoare(inclusiv serie 0);

• Activități de inovare în întreprinderi nou înființate inovatoare, realizate individual de acestea și/sau prin servicii de inovare externalizate;

• Adoptarea(Achiziția) tehnologiilor avansate și/sau construirea/modernizarea spațiilor proprii de CDI ale întreprinderilor nou înființate inovatoare, sprijinirea activităților de inovare (abordare pe lanțul valoric al inovării – activități CDI, valorizare produse/servicii);

b) Creșterea competitivității IMM-urilor

• Achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje, precum și investiții în construirea/ modernizarea spațiilor de producție/prestare servicii aferente, care să deservească valorificării în piață a rezultatelor din activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare/transfer tehnologic.

Care sunt rezultatele asteptate?

Maxim 3 rezultate asteptate cu ajutorul carora sa se indeplineasca indicatorii de proiect astfel:

 • Venituri cumulate în perioada de durabilitate a proiectului, din contracte obținute pe baza rezultatelor proiectului (cu o valoare cumulată de cel puțin 20% din asistența financiară nerambursabilă efectiv plătită în cadrul contractului de finanțare) – (euro) – termen de realizare: sfârșitul anului fiscal în care se finalizează perioada pentru demonstrarea caracterului durabil al investiției.

 • Rezultate de cercetare (publicații cu factor de impact ISI, brevete, mărci înregistrate, etc.) asumate a fi obținute de solicitant în perioada de durabilitate, în afara de cele asumate prin proiect în perioada de implementare.

Cum demonstram ca intreprinderea este inovatoare?

 a) prin intermediul unei evaluări realizate de către o entitate de inovare și transfer tehnologic acreditată (sau un expert în condițiile de excepție de mai jos), prin care se argumentează că solicitantul va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv și care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială

 b) în situația în care costurile aferente activităţii de cercetare și dezvoltare reprezintă cel puţin 10 % din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care preced acordarea ajutorului, respectiv în cursul unuia dintre cei trei ani care preced depunerea cererii de finanțare;

Calitatea de întreprindere nou-înființată inovatoare și implicit condițiile de mai sus trebuie să existe atât la data depunerii cererii de finanțare, cât și la data semnării contractului de finanțare.

EXCEPȚIE

În situația excepțională în care vor fi demonstrate două refuzuri scrise ale unor ETT-uri contactate, din motive care nu țin de calitatea și capacitatea de inovare a întreprinderii sau a rezultatului propus, este acceptat un raport al unui expert evaluator înscris în platforma brainmap.ro, cu expertiza în domeniul propus al proiectului, și care să nu facă parte din echipa de proiect.

Care sunt domeniile de activitate eligibile?

Solicitantul desfășoară activități în domeniile de activitate eligibile conform pilonilor și domeniilor (Anexa IX) definite în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (RIS3 Nord-Vest).

Solicitantul va avea înregistrat codul CAEN echivalent cu domeniul de activitate propus prin proiect, pentru locația de implementare a proiectului unde urmează a derula activități aferente Componentei 2, până la data contractării proiectului.

În cazul în care activitatea de cercetare dezvoltare propusă prin proiect se realizează cu resurse proprii (cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală) dezvoltate la nivelul solicitantului, acesta trebuie să aibă autorizat codul CAEN asociat acestui tip de activitate autorizat la locul de implementare a proiectului propus pentru activitățile prin Componenta 1, la momentul contractării proiectului.

Ce conditie trebuie sa indeplinesti?

Solicitantul deține un rezultat de cercetare, care să stea la baza activităților propuse prin proiect. Acesta poate să fie:

I. Brevet

II. Cerere de brevet

III. Teza de doctorat - a directorului de proiect, angajat la momentul semnării contractului de finanțare al întreprinderii nou înființată care solicită finanțarea;

IV. Drept de utilizare a unui rezultat de cercetare obținut dintr-un contract de cercetare finanțat din surse publice sau private;

V. Drept de proprietate intelectuală industrială certificată - documentele respective trebuie emise în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

VI. Lucrare științifică publicată în ultimii 5 ani într-o publicație cu factor de impact ISI.

 

Ce tipuri de activități sunt eligibile?

 A. Activități eligibile obligatorii

• în cadrul activităților (serviciului) de cercetare industrială se pot efectua de exemplu următoarele activități: elaborarea, realizarea, experimentarea modelului sau soluției noi pentru produs/ metodă/ sistem/ tehnologie/ serviciu, etc;

• în cadrul activităților de dezvoltare experimentală sau a serviciului de dezvoltare experimentală se pot efectua de exemplu următoarele activități: proiectarea, realizarea, testarea/ experimentarea, certificarea prototipului, instalației pilot, serviciului etc (bazate pe modelul sau soluția obținută în activitatea de cercetare industrială)

Activitățile eligibile propuse în cadrul cererilor de finanțare reprezintă obligații contractuale ce vor fi monitorizate pe parcursul implementării proiectului.

Solicitantul are obligația de a cuprinde în activitățile propuse prin cererea de finanțare atât I. activități de cercetare-dezvoltare, II. activități pentru introducerea în producție şi realizare produs/ proces/ tehnologie/ serviciu, III. activități de informare și publicitate, cât și IV. activități de audit financiar.

 

Durata maxima a unui proiect este 36 de luni.

Ai o firma nou infiintata inovatoare situata in regiunea Nord Vest?

Afla cum poti obine sprijin finaciar pentru inovarea proceselor sau produsele firmei tale !

Programeaza o sesiune de consultanta fonduri europene Gratuita !

Inscrie-te  AICI!