Scale up pentru start-up-uri si microintreprinderi

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Centru

In cadrul obiectivului Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat din POR, Reginea Centru, actiunea - Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă, sunt alocate fonduri europene nerambursabile pentru apelul Scale up pentru start-up-uri și microîntreprinderi din Regiunea Centru.

Finantarea digitalizarii IMM din Regiunea Centru

Cine poate solicita finantare?

 • Microintreprinderi din Regiunea Centru (maxim 9 angajati in 2022) - mediu urban
 • Firme nou infiintate – start Up (maxim 3 ani de la infiintare) - mediu urban

Care este valoarea finantarii nerambursabile?

 • Minim 25.000 € – maxim 200.000 €
 • Pentru start up-uri – Minim 25.000 € – maxim 100.000 €

Care este contributia proprie?

Contributia proprie este de minim 10%.

Ce poți face cu banii?

 • Construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție sau prestare de servicii
 • Dotarea cu echipamente, tehnologii, utilaje, inclusiv tehnologii inovative și investiții în spațiile de producție/prestare servicii aferente
 • Dotarea cu software, brevete, marci
 • Integrarea de noi tehnologii în procesele de producție precum și tehnologii în procese de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor
 • Integrarea de noi tehnologii în scopul îmbunătățirii serviciilor
  sustinera proceselor de productie ecologice si utilizarii eficiente
 • Instruirea angajatilor (maxim 25%) fara a depasi 6000 euro/proiect astfel:


1. activități de instruire specifică a angajaților care vor fi implicați în operarea noilor tehnologii/ echipamente


3. abilități tehnice: abilități de rezolvare a problemelor, design, operare, reproiectare și întreținere a echipamentelor sau structurilor tehnologice, abilități IT profesionale


4. abilități de management: abilități în legătură cu planificarea afacerilor, conformare la reguli și norme de calitate, planificarea resurselor umane, alocarea de Resurse

5. abilități antreprenoriale: abilități specifice precum managementul riscului, gândire strategică, abilități de relaționare, abilități de adaptare la provocări și cerințe multiple


7. abilități ”verzi”: abilități specifice pentru modificarea produselor, serviciilor sau operațiunilor determinate de schimbările climatice, cerințe sau reguli


8. alte abilități și a competențe pentru specializare inteligentă, pentru tranziție industrială și antreprenoriat în afara celor descrise mai sus, care sunt în legatură cu domeniul vizat de proiect.

In cat timp trebuie finalizat proiectul?

Timpul de finalizare a proiectului
 • 24 de luni după semnarea contractului de finanțare pentru proiectele fără lucrări de construcții
 • 36 de luni, pentru proiectele care prevad lucrari de constructii
 • Nu mai tarziu de 31.12.2029.

Nota

- TVA nu este eligibil, cu exceptia firmelor care nu platesc TVA.

 • cheltuieli aferente dezvoltării, modernizării, extinderii structurilor de cazare turistică de orice tip – nu sunt cheltuieli eligibile

ATENTIE

 • cheltuieli aferente înființării de noi structuri de cazare turistică de orice tip – nu sunt cheltuieli eligibile

Ai o microintreprindere sau o firma nou infiintata in regiunea Centru? Ai nevoie de fonduri pentru dezvoltare afacerii si nu sti cum sa le obtii?!

Programeaza o sesiune de consultanta fonduri europene!

Clic AICI!