Programul de SPRIJIN PENTRU IMM, pentru care sunt alocate fonduri de 41,25 milioane euro, are scopul de a sprijini creșterea competitivității firmelor din Regiunea Vest. 

Acest sprijin va facilita dezvoltarea capacităților de producție, utilizarea eficientă a resurselor, îmbunătățirea tehnologiilor și proceselor de producție, precum și promovarea inovării și economiei circulare.

Care este valoarea finantarii nerambursabile? 

a) Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție

 • min. 500.000 €
 • max. 4.000.000 €


b) Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii

 • min. 250.000 €
 • max. 1.000.000 €
Fonduri europene nerambursabile

Cine poate obtine finantarea ?

Finanatari nerambursabile pentru regiunea de dezvoltare Vest
 • Microîntreprinderi (0-9 angajați) cu locația de implementare în mediul urban, inclusiv stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural; 
 • Întreprinderi mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate.
 • Intreprinderile trebuie sa aiba sediu social/ punct de lucru in judetele ARAD, TIMIS, HUNEDOARA, CARAS SEVERIN

Care e procentul de finantare nerambursabila?

Nr. crt. Judet Microintreprinderi si
intreprinderi mici
Intreprinderi mijlocii Ajutor de minimis
1 ARAD 50% 40% 83%
2 TIMIS 50% 40% 76%
3 HUNEDOARA 70% 60% 90%
4 CARAS SEVERIN 60% 50% 90%

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • are un număr mediu de locuri de muncă (ENI) de minim 3 în anul anterior depunerii proiectului;
 • a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 3 ani fiscali integrali anterior depunerii proiectului;
 • nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu minim 3;

Proiectul trebuie să propună:

 • înființarea unei noi unități/ extinderea capacității
 • unei unități existente/ diversificarea producției unei unități prin produse sau servicii care nu au fost fabricate anterior în unitate;

Ce se finanteaza ?

 • Investiții în spații de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestări servicii;
 • Dotarea cu echipamente tehnologice , utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
 • Activități din domeniul economiei circulare/activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
 • Investiții în active necorporale, exclusiv legate de desfășurarea activității finanțate: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;
 • Activități pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing;
 • Certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, etc.

Ce NU se finanteaza ?

 • cheltuieli pentru înlocuirea echipamentelor/instalațiilor/utilajelor existente;
 • bunuri care intra în categoria obiectelor de inventar;
 • investiții dedicate exclusiv spațiilor/sediilor administrative.

Vrei sa-ti evaluezi sansele si sa-ti elaboram dosarul de finantare?!

Programeaza o sesiune de Consultanta GRATUITA !

Programeaza  Acum!