Programul de Accelerare a Dezvoltarii IMM 2023

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale 2023

Programul de Accelerare a Dezvoltarii IMM are ca obiectiv susținerea investițiilor, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, precum și încurajarea digitalizării și transformării verzi a societăților românești.

Programul de accelerare a activitatii IMM

Cati bani poti obtine?

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră.

Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului “primul venit –primul servit.

Cine poate primi finanțarea?

Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijocii (maxim 249 angajati număr mediu in anul precedent)

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele?

a) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;

b) persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

c) au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României și au sediul/punct de lucru în România;

d)  activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program

e) nu au datorii la buget

f)  contractează un credit de investiții la o bancă parteneră

g) mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată.

Care sunt codurile CAEN eligibile?

41 Construcții de clădiri

63 Activități de servicii informatice

74 Alte activități profesionale, științifice și tehnice

79 Activități ale agențiilor turistice și a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare și asistență turistică

86 Activități referitoare la sănătatea umană

Ce poti face cu banii?

Poti plati:

a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport

b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare;

Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante

IMPORTANT – echipamentele NU se pot instala in spatii inchiriate sau comodat, doar in spatii care apartin firmei. 

c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;

d) Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004

e) IT software si hardware - site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

f) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G

g) Achiziționarea de spații de comert și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de comert/prestari servicii.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.

În categoria spații mobile de comerț/prestări servicii sunt incluse și corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru spații mobile de comerț/prestări servicii nu este necesar raport ANEVAR.

h) Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;

i) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei

Ai un IMM infiintat cel tarziu pe 31.12.2019? Ai nevoie de fonduri nerambursabile pentru echipamente tehnologice, tehnologii, mobilier, IT software si hardware, autoutilitare si autovehicule ?!

Programeaza o sesiune de consultanta fonduri nerambursabile!

Inscrie-te ACUM!