Parcuri fotovoltaice

-Oferte concurentiale-

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale 2023

In cadrul PNRR, componenta Energie, are ca scop Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană și solară. Una dintre investitiile usor fezabile este accea in Parcuri fotovoltaice , deoarece nu necesita conditii geografice sau meteorologice speciale.

Pentru ce se ofera finantarea?

Fonduri europene pentru pacuri fotovoltaice

Investiţiie sunt destinate producţiei de energie electrică din sursele regenerabile de energie:

 • eolian
 • solar
 • hidro 
 • biogaz
 • geotermal
 • biomasă
Fonduri nerambursabile pentru energie eoliana

Care este valoare finantarii nerambursabile?

Maxim 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Costurile ne-eligibile vor fi suportate de catre solicitant.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

 • a)      Energie eoliană - 650.000 Euro/MW
 • b)      Energie solară - 425.000 Euro/MW
 • c)      Energie geotermală - 1.690.000 Euro/MW
 • d)      Energie hidro - 1.805.000 Euro/MW
 • e)      Energie din biomasă și biogas - 1.692.000 Euro/MW
Fonduri europene pentru hidrocentrale

Cine poate primi finantarea?

 • Intreprinderi private (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii, mari)
 • Regii autonome
 • Firme care au cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică autorizat la Registrul Comertului
 • Firme care solicita finantare pentru crearea unei capacitate noi de productie a energiei electrice

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Sa nu aiba datorii la stat, bugetele locale, contributii la asigurari sociale
 • Sa nu fie in insolventa, lichidare, faliment, suspendare
 • nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
 • demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea activităților proiectului;
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate
Fonduri europene pentru energie provenita din biomasa

Ce conditii trebuie sa indeplineasca echipamentele?

1. Pentru panouri fotovoltaice:

a. Eficiența panourilor trebuie să fie:

 •  > 19% pentru panouri monocristaline din siliciu;
 • > 18% pentru panouri policristaline din siliciu;
 • > 12% pentru panouri subțiri sau semitransparente.

b. Condiții standard de testare (STC):

 • radiație solară 1000 W/m2;
 • masa aerului AM 1,5;
 • temperatura celulei 25°C.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca terenul?

In cazul proiectelor ce vor fi amplasate pe terenuri agricole din extravilan, solicitanții vor prezenta la depunerea ofertei documente doveditoare privind clasa de calitate/fertilitate a terenului (clasa III, IV sau V).

2. Invertoare:

 • Eficiență europeană: > 97%.

3. Turbine eoliene:

 • Să respecte IEC/SR EN 61400
 • Clasificarea în funcție de vânt să se potrivească cu datele istorice ale vântului din zona instalării.

4. Centrale pe biomasă sau biogaz

 • Să folosească, ca sursă de energie primară/combustibil, resturi generate de activități agricole, vegetale și/sau animale.

5. Centrale hidroelectrice

 • Să nu fie instalate pe cursuri de apă situate în zone protejate.
 • Să fie dimensionate în așa fel încât să poată da funcționa la puterea instalată netă indiferent de modificarea debitului de apă, pentru a putea asigura servicii de sistem și pentru a evita provocarea de dezechilibre negative.

Ce trebuie sa faci pentru a obtine finantarea?

Finantarea se obtine prin procedură de ofertare concurențială pe baza de dosar ce cuprinde printer altele:

 • Studiu de fezabilitate
 • Analiza Cost Beneficiu

Alte documente:

 • ▪ Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul);
 • ▪ Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);
 • ▪ Calendarul privind derularea procedurii de emitere a actului de reglementare elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;
 • ▪ Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura se finalizează cu emiterea Acordului de Mediu);
 • ▪ Raportul EIM (unde este cazul).
 • ▪ În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare este încă în derulare, la momentul depunerii ofertei solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului. În cazul în care, ulterior depunerii ofertei, intervin costuri suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obținere a actului de reglementare pentru protecția mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.
 • ▪ De asemenea, dacă Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este depusă/depus odată cu oferta, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

 

În etapa de contractare, solicitantul trebuie să prezinte Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 și actul final de reglementare pentru protecția mediului, (în situația în care acestea nu au fost depuse odată cu oferta) împreună cu Certificatul de urbanism și Avizul de gospodărire ape.

Vrei sa ai un parc fotovoltaic? Rezerva o sesiune de consultanta telefonica gratuita ca sa afli ce sanse ai!

Rezerva ACUM

Sau contacteaza-ne la: 0754039935, email: simona.culea@kelso.ro, www.kelso.ro.