MICROINDUSTRIALIZARE - Fabricat in Romania

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale 2023

Fonduri nerambursabile pentru microindustrializare- Fabricat in Romania

Care este valoarea finanțării nerambursabile?

-  Valoarea maximă 100.000 €.

 

Cine poate primi finantarea? 

 • Microintreprinderi – maxim 9 angajati număr mediu in anul precedent
 • Intreprinderi mici – între 10 – 49 angajati număr mediu in anul precedent
 • Intreprinderi mijocii – între 50 – 249 angajati număr mediu in anul precedent..

Sunt eligibile în cadrul Programului societățile care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

- 10 Industria alimentară

- 11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 - Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

- 13 Fabricarea produselor textile;

- 14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

- 15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;

- 16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;

- 17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

- 1811 Tipărirea ziarelor;

- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.;

- 20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

- 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

- 22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;

- 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

- 24 Industria metalurgică;

- 25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații - cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului și muniției;

- 26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

- 27 Fabricarea echipamentelor electrice;

- 28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

- 29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

- 30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

- 31 Fabricarea de mobilă;

- 32 Alte activități industriale n.c.a.

Care este procentul finanțării nerambursabile?

 • Maxim 85% din investitie

Ce condiții trebuie să îndeplineasca firma?

 • Sa fie SRL, SRL-D, SA infiintata pana cel tarziu la 31.12.2019
 • Firma să aibă bilanțuri cu profit pe 2021  
 • Firma să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetele locale
 • Să contribuie cu minim 15% in proiect
 • Nu a depasit plafonul de 200.000 euro nerambursabili pe durata a 3 exercitii financiare consecutive
 • Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii
 • Creeaza cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe perioada nedeterminata si il mentine 2 ani

 • Daca asociatii/actionari firmei au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Masura 2 - “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” si HoReCa.

ATENȚIE: Asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate

Ce tipuri de cheltuieli sunt eligibile?

 

a)  Echipamente tehnologice, respectiv:

 • mijloace fixe din grupele 2.1, 2.2, 2.3.
 • activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, 
 • sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie,
 • sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare,
 • autoturismele 100% electrice,
 • deducerea a până la 80% din costurile necesare pentru invenții, inclusiv acoperirea cheltuielilor cu înregistrarea și protejarea invențiilor, pentru cazul în care invenția conduce la modernizarea fluxului tehnologic al activității de producție pentru care solicită finanțare.

EXCLUS - Nu sunt asimilate echipamentelor tehnologice mijloacele de transport sau subansamble pentru aceste mijloace de transport

b) Achiziționarea de spații de lucru, spații de producție, inclusiv din elemente prefabricate, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare. Se include si spatii de lucru/depozitare mobile.

c) Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

- Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice

-  Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri

-  autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50000 lei, exceptând autoturismele 100% electrice și maxim 1 autoturism / beneficiar.

 

d)  Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;

 

e)      Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ; 

 • maxim 5.000 lei pentru firmele care creeaza  1 loc de muncă;
 • maxim 10.000 lei pentru firmele care creeaza minim 2 locuri de muncă.

f)  Pachet digital (voucher de digitalizare) - maxim  25000 lei.

minim site de prezentare a activității sau magazin on-line

-  cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site

- cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line

un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.

g) Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.  

h) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program

 

i) Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de  lei

 

j) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.

Ce faci dacă nu știi să elaborezi Planul de afaceri?

Kelso Consulting, firmă specializată în finanțări nerambursabile elaborează întreaga documentație necesară pentru participare la acest program.

Inscrie-te la o sesiune de consultanta gratuita!

Rezerva  ACUM !