MICROINDUSTRIALIZARE IMM - Fabricat in Romania

Fonduri nerambursabile prin Programe Nationale 2023

Obiectivul Programului național multianual Microindustrializare IMM-Fabricat in Romania, îl constituie susținerea investițiilor în sectoarele economice prioritare stabilite prin prezenta procedură, creșterea volumului de activitate și a competitivității IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului “Fabricat în România”

Fonduri nerambursabile pentru microindustrializare- Fabricat in Romania

Cati bani poti obtine ?

Alocația financiară nerambursabilă este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 500.000 lei din valoarea unui credit de învestiții contractat la instituția de credit parteneră.

Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.

Accesul la finanțare în cadrul programului se face conform principiului “primul venit –primul servit“.

Cine poate primi finantarea? 

Microintreprinderi, Intreprinderi mici, Intreprinderi mijocii (maxim 249 angajati număr mediu in anul precedent).

Ce condiții trebuie să îndeplineasca firmele?

  • sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv;
  • persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  • au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România, își desfășoară activitatea pe teritoriul României și au sediul/punct de lucru în România;
  • activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program
  • nu au datorii la buget
  • Contractează un credit de investiții la o bancă parteneră
  • mențin sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont, pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de plată.

Care sunt codurile CAEN eligibile?

10 Industria alimentară;

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

13 Fabricarea produselor textile;

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;

15 Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor;

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite;

17 Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie;

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059.

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice;

22 Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice;

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice;

24 Industria metalurgică;

25 Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini utilaje și instalații - cu excepția societăților care desfășoară activități pe codurile CAEN aferente grupei

254 Fabricarea armamentului și muniției;

26 Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice;

27 Fabricarea echipamentelor electrice;

28 Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a.;

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor;

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040;

31 Fabricarea de mobilă;

32 Alte activități industriale n.c.a.

Ce poti face cu banii?

 

Poti plati:

a) echipamente tehnologice sub forma activelor corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1 echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru), 2.2. aparate și instalații de măsurare, control și reglare și 2.3. mijloace de transport

b) echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității pentru care solicită finanțare;

Exemple de echipamente specifice pentru eficientizarea energetică: generatoare de energie, boilere industriale de înaltă eficiență, pompe, sisteme de ventilație, sisteme de încălzire/răcire, arzătoare industriale, schimbătoare de căldură industriale, surse neintreruptibile de energie UPS, cazane/centrale în condensare pe gaz, sisteme de cogenerare și trigenerare, sisteme de măsurare și monitorizare a utilităților, sisteme de panouri fotovoltaice, mini-eoliene, inclusiv lucrări de eficientizare energetică a spațiilor de producție aflate în proprietatea societății aplicante

IMPORTANT – echipamentele NU se pot instala in spatii inchiriate sau comodat, doar in spatii care apartin firmei. 

c) tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;

d) IT software si hardware - site de prezentare a activității, magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului / magazinului on-line, soft/softuri necesar/necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete;

e) autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepția tuturor vehiculelor simbol G

f) Achiziționarea de spații de lucru și spații de producție. Valoarea activului ce urmează a

fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție.

Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinație locativă atât la momentul achiziției, cât și pe toată durata de derulare a Programului.

g) Garanțiile acordate și comisioanele aplicate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;

h) Două plăcuțe informative obligatorii, sub sancțiunea neacordării AFN, în valoare de minim 10 lei, dar nu mai mult de 500 de lei

Indeplinesti conditiile? Incepe acum cu o sesiune de consultanta GRATUITA !

Incepe   ACUM !