Investitii productive inovatoare pentru microintreprinderi

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Nord Vest- 2023

PERIOADA DEPUNERE PROIECTE: 09.10.2023 - 08.04.2024

PERIOADA DEPUNERE PROIECTE: 09.10.2023 - 08.04.2024

In cadrul obiectivului-Intensificarea creșterii durabile și a competitivității microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă în cadrul microîntreprinderilor, inclusiv prin investiții productive, prin POR Nord Vest, sunt alocate fonduri nerambursabile in Investitii productive inovatoare pentru microintreprinderi din Regiunea Nord Vest.

Regiunea de dezvoltare Nord Vest

Care este valoarea finantarii ?

  • Valoarea minimă - 20.000 €
  • Valoarea maximă - 200.000 €
Fonduri europene nerambursabile pentru firme din Oltenia

Cine poate obtine fondurile?

  • societățile comerciale cu sediul social in Regiunea Nord Vest – judetele Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj.
  • se încadrează în categoria microîntreprinderilor si întreprinderilor mici cu punct de lucru in mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) – Maxim 9 angajati
  • solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Maxim 90% din valoarea eligibila a investitiei.

Care este contributia proprie?

Minim 10% din valoarea eligibila a investitiei. 

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe

1) Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2) Achizitia de echipamente, dotări, instalatii, mobilier,  etc.

3) Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar

4) Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile (maxim 15%).

B. Cheltuieli indirecte 7% din investitie

1)  cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2)  cheltuieli de consultanță

3)  cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4)  cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1)   trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Nord Vest, cel puțin începând cu data de 3 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare

2) se încadrează în categoria microîntreprinderilor - are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;

3) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

4) nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2022.

5) a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

6) are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

7) are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

8) Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

9)  Firma a înregistrat și înregistrează inclusiv la data acordării ajutorului un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

si/sau

Firma are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data acordării finanțării.

Ai o microintreprindere in Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj?

Afla cum poti obine o finantare cu doar 10 % contributie proprie!

Programeaza o sesiune de consultanta Gratuita !

Completeaza formularul ACUM!