Investitii in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile

-AUTOCONSUM-

Fonduri europene nerambursabile 2024

Programul Investitii in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile-autoconsum, vizează promovarea investiţiilor în sectorul de energie curată şi eficienţă energetică în vederea asigurării contribuţiei la obiectivele stabilite prin Pactul Ecologic European.

Tintele stabilite în cadrul Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei din surse regenerabile, precum și cele stabilite în cadrul FM, vor fi atinse prin creșterea ponderii de producţie a acesteia din energie eoliană, solară sau hidro.

Pentru ce se ofera finantarea?

Investiţiie sunt destinate infiintarii de NOI unitati de producţiei a energiei electrice din sursele regenerabile de energie:

 • eolian
 • solar
 • hidro 
Fonduri europene pentru hidrocentrale

Pentru ce se dau banii?

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei  electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro;
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro.

Atentie! Procentul energiei electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este de minim 70%

Care este valoarea finantarii nermbursabile?

Maxim 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții.

Valoarea ajutorului de stat acordat în cadrul schemei pe MW instalat este de maximum:

a) Energie eoliană

 • 700.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

b) Energie solară

 • 1.000.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 1 MW (inclusiv)
 • 500.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 1 MW

c) Energie hidro

 • 1.805.000 Euro/MW – pentru toate capacitățile

Care este contributia proprie?

Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul costurilor proiectului fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul nici unui ajutor public.

Costurile ne-eligibile vor fi suportate de catre solicitant.

Cine poate primi finantarea?

 • Intreprinderi private (microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii, mari), inclusiv intreprinderi nou infiintate (obligatoriu capital social de minim 100.000 lei)
 • Care au cod CAEN 3511 – Producția de energie electrică autorizat la Registrul Comertului
 • Care solicita finantare pentru crearea unei capacitate noi de productie a energiei electrice

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Sa nu aiba datorii la stat, bugetele locale, contributii la asigurari sociale
 • Sa nu fie in insolventa, lichidare, faliment, suspendare
 • nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
 • nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte
 • nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instantei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
 • demonstrează capacitate tehnică și financiară pentru susținerea activităților proiectului;
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor aflate în dificultate

Ce conditii trebuie sa indeplineasca echipamentele?

Ajutor de minimis pentru eficienta energetica

a) Capacitatea minimă produsă :

1 – pentru proiecte fotovoltaice

Factor de capacitate de minim 11,4%, reprezentând echivalentul a 1000 h/an de funcționare la capacitatea instalată

2 - pentru proiecte eoliene

Factor de capacitate de minim 24%, reprezentând echivalentul a 2100 h/an de funcționare la capacitatea instalată

3 – pentru proiecte hidro

Factor de capacitate de minim 27,4%, reprezentând echivalentul a 2400 h/an de funcționare la capacitate instalată

b) Procentul energiei electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este de minim 70%;

Ce trebuie sa faci pentru a obtine finantarea?

Finantarea se obtine prin procedură de ofertare concurențială pe baza de dosar ce cuprinde printre altele:

 • Studiu de solutii de sistem – elaborat de un specialist energetic autorizat ANRE in domeniul proiectării instalațiilor electrice
 • Studiu de fezabilitate conform HG nr. 907/2016

▪ Actul de reglementare emis de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului (Decizie de încadrare/Acord de mediu)/Aviz Natura 2000 (unde va fi cazul) sau dovada depunerii documentatiei

▪ Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Studiu de evaluare adecvată (după caz);

▪ Calendarul privind derularea procedurii de emitere a actului de reglementare elaborat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului;

▪ Rezumatul fără caracter tehnic (dacă procedura se finalizează cu emiterea Acordului de Mediu);

▪ Raportul EIM (unde este cazul).

▪ În mod excepțional, în cazul în care procedura pentru obținerea actului de reglementare este încă în derulare, la momentul depunerii ofertei solicitantul trebuie să facă dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea actului de reglementare pentru protecția mediului. În cazul în care, ulterior depunerii ofertei, intervin costuri suplimentare în devizul proiectului, în cadrul procedurii de obținere a actului de reglementare pentru protecția mediului, acestea vor fi suportate integral de către solicitant.

De asemenea, dacă Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 (după caz) nu este depusă/depus odată cu oferta, solicitantul trebuie să facă cel puțin dovada depunerii la autoritatea competentă a documentelor pentru obținerea acestui document, iar în etapa de contractare este obligatorie Declarația pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000.

 

În etapa de contractare, solicitantul trebuie să prezinte Declaraţia pentru siturile Natura 2000/Avizul Natura 2000 și actul final de reglementare pentru protecția mediului, (în situația în care acestea nu au fost depuse odată cu oferta) împreună cu Certificatul de urbanism și Avizul de gospodărire ape.

Notă: Depunerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) nu este obligatorie odată cu depunerea Cererii de finanțare dar depunerea avizului este obligatorie la încheierea contractului de finanțare.

Finalizarea investițiilor, respectiv, respectiv instalarea și conectarea la rețea, inclusiv punerea în funcțiune se va face până cel târziu la data de 31.12.2029, prevăzută în cadrul fiecărei proceduri de ofertare concurențială ce va fi lansată și publicată pe site-ul ME conform prevederilor legale.

Vrei sa investesti in producerea de energie regenerabila pentru autoconsum?

Rezerva o sesiune de consultanta gratuita si daca indeplinesti conditiile de finantare !

Rezerva ACUM

Sau contacteaza-ne la: 0754039935, email: simona.culea@kelso.ro, www.kelso.ro.