Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Nord Est- Moldova - 2023

In cadrul obiectivului specific : Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive, sunt alocate fonduri nerambursabile in Investitii pentru modernizarea microintreprinderilor din Regiunea Nord Est.

Regiunea de dezvoltare Nord-Est Moldova

Care este valoarea finantarii nerambursabile?

 • Valoarea minimă - 50.000 €
 • Valoarea maximă - 200.000 €
Fonduri nerambursabile pentru modernizarea microintreprinderilor

Cine poate obtine fondurile?

 • societățile comerciale din regiunea Nord Est Moldova – judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor non agricole din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) – Maxim 9 angajati
 • solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)
 • locatia implementarii se afla in Regiunea Nord Est.

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Maxim 90% din valoarea eligibila a investitiei.

Care este contributia proprie?

Minim 10% din valoarea eligibila a investitiei. 

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe

 • Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii
 • Achizitia de echipamente, dotări etc.
 • Activitati de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; analiza eficientei costurilor de marketing etc.
 • Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing;Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar (maxim 10%)
 • Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile 

B. Cheltuieli indirecte 7% din investitie

1)  cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2)  cheltuieli de consultanță

3)  cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4)  cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1)      trebuie sa aibă sediul social si punctual de lucru în Regiunea Nord Est Moldova, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor si întreprinderilor mici
 • microîntreprindere - are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică - are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

2)  are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile

3)   nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

4)  nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2023 și 2022.

5)  a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022

6)  a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

7)  are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN

8)  O investitie poate viza unul sau mai multe coduri CAEN, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc

9)  are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

10)  Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

11)  Perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029

12)  Creeaza noi locuri de munca

13)  Prezinta Decizia etapei de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, sau Clasarea notificării emisă de autoritatea pentru protecția mediului

ATENTIE!

- NU sunt eligibile activități care prevăd construcția sau extinderea capacității de cazare (diviziunea 55)

Ai o firma cu maxim 9 angajati in Moldova?

Afla cum poti obtine finantare pentru constructii, echipamente, marketing, branding, energie regenerabila cu doar 10% contributie proprie!

Inscrie-te pentru o sesiune de consultanta Gratuita !

Completeaza formularul AICI!