Investitii pentru Microintreprinderi si IMM-uri

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Sud-Vest Oltenia- 2023

PERIOADA DEPUNERE PROIECTE: 2 apr. 2024 - 2 mai 2024

Obiectivul strategic al Programului Operational Regional pentru Regiunea Sud Vest, este de a îmbunătăți competitivitatea economică, coeziunea socială și accesibilitatea regiunii cu utilizarea echilibrată a caracteristicilor specifice ale potențialului economic și cultural al regiunii.

In cadrul acestui obiectiv, sunt alocate fonduri europene nerambursabile in investitii pentru microintreprinderi si IMM-uri din Regiunea Sud Vest.

Care este valoarea finantarii nerambursabile ?

 • a)  Valoarea  minimă este de 200.000 €
 • b)  Valoarea maximă este de 1.500.000 €
 • - Din care maxim 200.000 € (certificarea produselor, ISO, participari la targuri, noi modele de afaceri, cursuri  IT pentru angajati etc.), dar nu mai mult de 20%
Fonduri europene nerambursabile pentru firme din Oltenia

Care este procentul de finantare nerambursabila?

 • Maxim 75% pentru microintreprinderi
 • Maxim 75% pentru intreprinderi mici
 • Maxim 70% pentru intreprinderi mijlocii
 • 100% pentru componenta ajutor de minimis
Fonduri europene pentru investitii in regiunea Sud-Vest Oltenia

Cine poate obtine fondurile?

 • societățile si cooperative
 • întreprinderi mici si mijlocii non-agricole care propun o investitie in mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) – minim 10 angajati  
 • microintreprinderi care propun o investitie in mediul urban - minim 3 - maxim 9 angajati
 • care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe

1) Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2) Achizitia de utilaje, echipamente, dotări, mobilier, etc.

3) Servicii: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

4) Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice (maxim 10%)

5) Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile (minim 5 - maxim 15%)

6) Realizarea de magazine on-line pentru comercializarea produselor proprii

B. Cheltuieli indirecte

1) cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2) cheltuieli de consultanță

3) cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4) cheltuieli de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;

5) cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

6) cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7) certificare produselor, participari la targuri, adaptarea la piete internationale, modele de afaceri

8) cursuri de dgitalizarea personalului.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1) trebuie sa aibă punct de lucru în Regiunea SV Oltenia. Acesta va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 3 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare

- se încadrează în categoria microintreprinderilor, întreprinderilor mici si mijlocii din urban sau rural

- a avut minim 1 angajat in 2022 sau are 1 angaja la depunerea cererii de finantare

2) are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile

3) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

4)  nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2023 și 2022.

5)  a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

6)  are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

7)  are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

Important - Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

8)  Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

9)  Perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029

10)  Prezinta Decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, daca este cazul

Ai o afacere in Regiunea Sud-Vest Oltenia? Vrei sa incepi proiectul tau imediat?!

Rezerva o sesiune de consultanta gratuita!

Rezerva AICI!