Obiectivul strategic al Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027 este de a îmbunătăți competitivitatea economică, coeziunea socială și accesibilitatea regiunii. Acest program se concentrează pe provocările strategice pentru viitorul regiunii, având în vedere o creștere mai inteligentă, cu emisii reduse de carbon, mai incluzivă și mai flexibilă, pentru a se adapta nevoilor în schimbare la nivel regional.

Pentru realizarea acestui obiectiv au fost alocate fonduri europene nerambursabile in investitii pentru Microintreprinderi din Regiunea Sud Vest.

Cine poate solicita finantarea nerambursabila?

Microintreprinderi din mediul urban respectiv:

 • Punctul de lucru la care implementeaza proiectul este in mediu urban din Regiunea Oltenia – Judetele Olt Gorj, Dolj, Valcea, Mehedinti
 • Nu are importanta unde are sediul social (poate fi si din alta regiune)

Microîntreprinderi – firme care au mai puțin de 10 angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei.

Cati bani poti obtine?

Finantarea nerambursabila este intre minim 25.000 € si maxim 300.000 €.

Care este contributia proprie?

Contributie proprie minima este 10%.

Fonduri europene pentru investitii in regiunea Sud-Vest Oltenia

Ce poti face cu banii?

 • lucrari de construire, extindere, modernizare a spatiilor de productie/ prestare de servicii
 • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe – valoare minima 2500 lei/bucata sau set
 • achizitia de instalatii/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie (activitate obligatorie)  minim 5%
 • achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (această activitate nu este obligatorie dar se puncteaza suplimentar) de exemplu, reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite; etc
 • achizitia de active necorporale (brevete, licente, software) maxim 20%
 • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat
 • Certificarea/recertificarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), al mediului (ISO 4001), al siguranței alimentelor (ISO 22000), al sănătății și securității ocupaționale (ISO 45001), al securității informațiilor (ISO/IEC 27001), al energiei (ISO 50001), al calității pentru dispozitive medicale (ISO 13485), al serviciilor IT (ISO/IEC 20000), al responsabilității sociale (SA 8000), simple sau integrate
 • participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziții, în calitate de expozant) si participarea la principalele canale si platform de internationalizare
 • acțiuni legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export
 • activități privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional;
 • dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă regională și utilizarea echipamentelor achiziționate
 • activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare și managementului implementării proiectului;
 • activități de informare și publicitate;

In cat timp trebuie sa implementezi proiectul?

24 luni, dar nu mai tarziu de 31.12.2029.

Timpul de finalizare a proiectului

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Sa fie SRL sau societate cooperativa
 • să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului
 • investitia propusa va viza un singur cod CAEN
 • sa nu fie in dificultate
 • sa nu fi avut activitatea suspendata temporar oricand in anul current depunerii cererii de finantare si anul fiscal anterior (adica incepand cu 1.01.2023 pana in present)
 • a desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare cel putin unui an fiscal integral anterior (2023)
 • a inregistrat profit din exploatare in 2023
 • a avut cel putin un numar mediu de salariati de cel putin 1 in 2023 sau are cel putin un salariat cu norma intreaga pe perioada nedeterminata, la data depunerii cererii de finantare
 • reprezentantul elgal nu se afla in situatia de excludere
 • sa aiba drept real asupra imobilului (teren sau constructie) in care se implementeaza proiectul pentru o perioada inclusive perioada de durabilitate (3 ani de la data finalizarii proiectului):
 • pentru proiecte care prevad lucrari de construire nu se permite existent sarcinilor (ex. Ipoteca)
 • pentru proiectele care prevad doar achizitia de bunuri si servicii este permisa existenta unei sarcini.
 • Sa nu aiba datorii la bugetul de stat si bugetele locale

Ce tipuri de cheltuieli sunt permise ?

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – studii de teren, obtinerea de avize, proiectare si inginerie, consultanta, asistenta tehnica,
 • Cheltuieli cu echipamente, instalatii, computere, mobilier, birotica, sisteme de protective valori umane si materiale (cu valoare minima de 2500 lei)
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
 • Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare (de ex: reciclarea materialelor deja disponibile în piață sub formă de deșeuri și extinderea activității de reciclare; investiții în eficientizarea eco-designului de produse, astfel încât durata de viață a acestora să fie extinsă, gradul de reparabilitate să crească, iar reciclarea materialelor componente să fie posibilă ușor și cu randamente sporite, etc)
 • Brevete, licente, Software (inclusiv magazine on-line pentru vanzare produselor proprii) – maxim 20%
 • Alte cheltuieli - Organizare de șantier, Comisioane, cote si taxe, Cheltuieli diverse și neprevăzute (maxim 10% din valoarea constructiei)
 • Cheltuieli cu publicitatea si informarea pentru proiect
 • Cheltuieli pentru certificare/recertificare (de exemplu ISO 9001. 14001, 2200, 45001, ISO/IEC 27001,  ISO 5001, ISO 13485, ISO/IEC 20000, SA 8000
 • Cheltuieli de cu activitatile de internationalizare
 • participarea la targuri internationale in calitate de expozant
 • cheltuieli legate de modelarea afacerii, precum cunoașterea unor terțe tări sau adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export
 • cheltuieli privind crearea de parteneriate și activități de cooperare la nivel interregional
 • Cheltuieli cu activități de dezvoltare a competențelor personalului – maxim 500 euro/angajat.

OBLIGATORIU - măsuri de creștere a eficienței energetice/ energie verde, în cuantum de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și opțional a unor măsuri privind economia circulară, cu condiția ca cele două categorii de măsuri cumulate să nu depășească 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Daca v-a placut aceasta pagina distribuiti-o prietenilor

Afacerea ta are un punct de lucru in Regiunea Sud-Vest Oltenia? Vrei sa afli cum poti sa o dezvolti ?

Programeaza o sesiune de consultanta gratuita!

Programeaza AICI!