O prioritate de investitii a Programului Regional Sud Est , este transformare regiunii intr-O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice.

In acest scop sunt alocate fonduri europene in Investitii pentru Microintreprinderi , avand ca rezultat cresterea competivitatii acestora.

Cine poate obtine finantarea ?

Microintreprinderi (maxim 9 angajati in 2022) din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea), cu sediul social sau punct de lucru înregistrat fiscal în mediul urban, cu excepția teritoriului acoperit de ITI Delta Dunării:

 • înființate cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022);
 • cu profit din exploatare în anul fiscal anterior
 • au înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin unu
Regiunea de dezvoltare Sud-Est Dobrogea

Cati bani poti obtine ?

 • Minim 20.000 €
 • Maxim 200.000 €

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Maxim 90% din valoarea eligibila a investitiei.

Care este cofinantarea proprie de care ai nevoie?

Minim 10% din valoarea eligibila a investitiei.

Investii pentru microintreprinderi din Regiunea Sud Est

Ce poti face cu banii ?

a) Construirea/modernizarea/ extinderea de infrastructuri


b) Dotare cu active corporale, de exemplu: echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;


c) Dotare cu instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.d) Investiții în active necorporale: software, brevete, licențe, mărci comerciale

e) Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusiv dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții.


f) Activități din domeniul economiei circulare;

g) Activități legate de utilizarea de:

 • soluții pentru recuperarea și reutilizarea materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
 • simbioză industrială;
 • promovarea amprentei de mediu a produsului/organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
 • sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare.

ATENTIE NU se finanteaza


Costurile lucrărilor de construcție/extindere pentru spații destinate exclusiv desfășurării activităților administrative: birouri, săli de conferințe/ședințe, spații pentru relaxarea angajaților, săli de mese, spații de cazare.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma banii?

- Proiectul vizeaza un singur cod CAEN
- Crearea de locuri de munca
- Cresterea cifrei de afaceri cu minim 2%
- Sa respecte regula ajutorului de minimis (a primit maxim 200.000 euro ca ajutoare de stat timp de 3 ani consecutivi)
- Sa respecte obiectivul de promovare a dezvoltarii durabile (DNSH – “A nu prejudicia in mod semnificativ), utilizarea surselor de energie curata

Ce cheltuieli poti face?

Cheltuieli directe de tipul:


1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
2. Cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
3. Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților
4. Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului - Se includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de investiţie, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele de utilităţi, precum:

 • a) alimentare cu apă;
  b) canalizare;
  c) alimentare cu gaze naturale;
  d) agent termic;
  e) energie electrică;
  f) telecomunicaţii, etc.

5. Cheltuieli pentru investiţia de bază:

 • a) Construcții și instalații
  b) Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  c) Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport - Se includ cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic;
  d) Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  e) Dotări - echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica
  f) Dotari - instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile, alternative de energie: stații de încărcare, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și/sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, etc.

6. Cheltuieli cu active necorporale: programe informatice, utilizarea IT și a proprietății intelectuale: brevete, licențe, mărci comerciale
7. Cheltuieli pentru organizarea de șantier si conexe organizarii de santier

8. Cheltuieli diverse și neprevăzute - în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor pentru investitia de baza.
9. Cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice economiei circulare - instalații/echipamente specifice pentru activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice;
10. Cheltuieli cu achizitionarea de instalații/echipamente specifice recuperarii și reutilizarii materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii, pentru dezvoltarea de noi activități economice necesare integrării în lanțurile valorice;
11. Cheltuieli pentru simbioză industrială;
12. Cheltuieli pentru promovarea amprentei de mediu a produsului/ organizarea studiilor privind amprenta de carbon;
13. Cheltuieli pentru sprijinirea designului produsului pentru durabilitate, reparabilitate, reutilizare, upgradabilitate și reciclare;
14. Cheltuieli pentru activități de marketing și internaționalizare - Se cuprind cheltuieli pentru extinderea piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite, precum și participarea la principalele canale și platforme de internaționalizare, inclusive dezvoltarea de activități de marketing generate de codul CAEN finanțat, prin participarea solicitantului de finanțare, în calitate de expozant, la nivel național și/sau extern, în afara României, la târguri, expoziții:


 • a) taxa de participare;
  b) taxa de închiriere a stand-ului, maximum 2 delegați;
  d) transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoționale;
  e) servicii de marketing.

Cheltuielile eligibile, privind taxa de participare și taxa de închiriere a stand-ului, trebuie efectuate de către beneficiari în relația directă, fără intermediari, cu organizatorii acestor târguri, expoziții.

15. Taxa pe valoare adaugată nedeductibilă aferentă cheltuielilor eligibile, doar pentru firmele neplatitoare de TVA.

Cheltuieli indirecte:

1. Cheltuieli pentru consultanță si management de proiect
2. Cheltuielile pentru publicitate și informare
3. Cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe - Comisioane, cote, taxe, costul credituui:
a) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculate potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată;
b) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii, calculate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor-CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor;
4. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern.

Ai o microintreprindere in Regiunea Sud Est Dobrogea si vrei sa o dezvolti ?

Inscrie-te la o sesiune GRATUITA de consultanta fonduri europene pentru a avea o sansa sa-ti finantezi 90 % din proiect cu fonduri nerambursabile!

Inscrie-te  ACUM!