Investitii pentru firme Mici si Microintreprinderi

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Sud Muntenia - 2023

Un obiectiv specific al Programului Regional Sud, este Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive. Investițiile propuse a fi finanțate doresc să determine creșterea masei critice a întreprinderilor din regiune, să le ofere sprijin țintit pentru a crește reziliența acestora pe piață în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, aceste două categorii înregistrând cele mai mici rate de supraviețuire în primii 5 ani de activitate.

Prin acest program sunt alocate fonduri europene in Investitii pentru firme Mici si Microintreprinderi .

Care este valoarea finantarii nerambursabile ?

  • a)  Valoarea  minimă este de 50.000 €
  • b)  Valoarea maximă este de 200.000 €
Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Cine poate obtine fondurile?

  • societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia: Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași
  • se încadrează în categoria microîntreprinderilor si întreprinderilor mici non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) – Maxim 9 angajati
  • care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Maxim 90% din valoarea eligibila a investitiei.

Care este contributia proprie?

Minim 10% din valoarea eligibila a investitiei.

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe

1) Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2) Achizitia de echipamente, dotări etc.

3) Servicii: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

4) Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar (maxim 10%)

5) Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile (maxim 15%)

6) Realizarea de magazine on-line pentru comercializarea produselor proprii

B. Cheltuieli indirecte 4% din investitie

1) cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2) cheltuieli de consultanță

3) cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4) cheltuieli de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;

5) cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1)   trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare.

2) se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii:

  • microîntreprindere - are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprindere mică - are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

3) are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile

4) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

5) nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2023 și 2022.

6)  a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022

7) a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

8) are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

9)  are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

Important - Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțareacele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

10)  Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

11)  Perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029

12)  Prezinta Decizia autoritatii competente pentru protectia mediului

Esti antreprenor in Regiunea Muntenia? Rezerva o sesiune de consultanta gratuita pentru a incepe proiectul tau imediat!

Rezerva ACUM!