Investitii pentru firme Mici si Microintreprinderi

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Sud Muntenia - 2023

Un obiectiv specific al Programului Regional Sud, este Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMMurilor, inclusiv prin investiții productive. Investițiile propuse a fi finanțate doresc să determine creșterea masei critice a întreprinderilor din regiune, să le ofere sprijin țintit pentru a crește reziliența acestora pe piață în special pentru microîntreprinderi și întreprinderile mici, aceste două categorii înregistrând cele mai mici rate de supraviețuire în primii 5 ani de activitate.

Prin acest program sunt alocate fonduri europene in Investitii pentru firme Mici si Microintreprinderi .

Care este valoarea finantarii nerambursabile ?

 • a)  Valoarea  minimă este de 50.000 €
 • b)  Valoarea maximă este de 200.000 €
Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Maxim 90% din valoarea eligibila a investitiei.

Care este contributia proprie?

Minim 10% din valoarea eligibila a investitiei.

Cine poate obtine fondurile?

 • societățile sau societățile cooperative din orice regiune a tarii
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor si întreprinderilor mici non agricole – Maxim 49 angajati
 • investitiile sunt realizate in mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora) in regiunea Sud-Muntenia (Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman)
 • care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)

Ce activitati se finanteaza?

 • activități specifice updatării tehnologice;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusi metodologii și proceduri de management și producție);
 • activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.
Economie circulara

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe

1) Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2) Achizitia de echipamente, dotări etc.

3) Servicii: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

4) Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar (maxim 10%)

5) Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile (maxim 15%)

6) Realizarea de magazine on-line pentru comercializarea produselor proprii

B. Cheltuieli indirecte 4% din investitie

1)  Cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2) Cheltuieli de consultanță

3) Cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4) Cheltuieli de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;

5)  Cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1) . trebuie sa fi desfasurat activitate economica cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022.

 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor si întreprinderilor mici
 • microîntreprindere - are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică - are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;

2) are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile

3)  nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

4)  nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2023 și 2022.

5)  a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

6) are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar din Regiunea Sud Muntenia,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

7)  are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

Important - Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțare acele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

8)  Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

9)  Perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029

10)  Prezinta Decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, daca este cazul.

Esti antreprenor in Regiunea Muntenia? Rezerva o sesiune de consultanta gratuita pentru a incepe proiectul tau imediat!

Rezerva ACUM!