Investitii in tehnologii de avangarda in sanatate si turism

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Nord Vest- 2023

Investitii in tehnologii de avangarda in sanatate si turism in Regiunea Nord Vest

Cine poate primi finantarea?

Intreprinderi Mici si Mijlocii din Regiunea Nord Vest

 • Microintreprindere – maxim 9 angajati
 • Firma mica – maxim 49 angajati
 • Firma mijlocie – maxim 249 angajati

Cati bani poti obtine?

 • Valoarea minimă - 200.000 €
 • Valoarea maximă - 1,5 mil. €

Ce se finanteaza?

Domeniul I

Inovare de bunuri și servicii în oncologie, în special în domeniul tratamentelor personalizate cu produse noi (de ex. nutraceutice, fitochimice/fitoproduse), respectiv inovare în prevenție și tratament.

 • Inovare în balneologie prin servicii și bunuri noi, utilizând resursele de apă cu efect curativ.
 • Robotică medicală (domeniu de vârf al roboticii, care poate duce la îmbunătățirea sistemului medical românesc și european, pe de-o parte, și la creșterea calității vieții pe de altă parte).
 • Diagnosticarea precoce și monitorizarea unor afecțiuni cu incidență ridicată la nivel local sau mondial cu ajutorul unor tehnici non-invazive.
 • Diagnosticul la distanță prin scăderea operator dependenței a metodelor diagnostice actuale sau generarea de metode diagnostice noi (mai ales în contextul unei pandemii declarate).
 • Nanotehnologii și nanometode pentru aplicații în diagnosticul și terapia țintită.
 • Îmbătrânire activă și independentă inovatoare.
 • Metode de prevenție (tehnologii, medicamente, vaccinuri) pentru limitarea efectelor distructive ale pandemiilor cauzate de virusuri patogene.
 • Biomateriale, bioimplante, printare 3D, reconstrucție de organ.
 • Biosenzori pentru diagnostic.
 • Telemedicină și modelare de programe informatice utilizând inteligența artificială.
 • Dezvoltarea de aparatură/mijloace medicale inovative.
 • Soluții de decontaminare/dezinfecție COVID prin servicii robotizate autonome (ca răspuns urgent la măsurile de reorganizare socio-profesională necesară adaptării la noul Coronavirus).
 • Robotică terapeutică în combinație cu inteligența artificială cu aplicații în zona autismului, asistării persoanelor cu handicap, protezelor și exoscheletelor active, asistării sociale a persoanelor în vârstă, dar și pentru robotizarea serviciilor din spitale
 • Bioinformatică cu focus pe oncologie.
 • Dezvoltarea soluțiilor tehnice de telemedicină, utilizarea de big data, introducerea tehnologiilor IoT și asigurarea securității cibernetice.
 • Inginerie biomedicală în vederea realizării de dispozitive medicale.
 • Inovare in turism pentru stil de viață sănătos (turismul balnear, recuperare medicală, nutriție și dietetică, turismul accesibil).

Domeniul II.2 – TEHNOLOGII DE PRODUCȚIE AVANSATE

• Maşini, utilaje, echipamente inovative în domeniile robotică, mecatronică, automatizări, sisteme de producţie şi procesare avansate (advanced manufacturing and processing), prototipare rapidă/fabricare aditivă (additive manufacturing/ rapid prototyping).

La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.

Care este contributia proprie necesara?

Categoria IMM Judet Contributia proprie (%)
Intreprinderi mijlocii Bihor 50%
Cluj 50%
Bistrita 40%
Satu Mare 40%
Maramures 40%
Salaj 40%
Intreprinderi mici si mijlocii Bihor 40%
Cluj 40%
Bistrita 30%
Satu Mare 30%
Maramures 30%
Salaj 30%

Pentru componenta de ajutor de minimis plafonul este de 100% nerambursabil

Ce poti face cu banii?

 • achiziția de echipamente, tehnologii, utilaje inovative
 • investitii in spațiile de producție/prestare servicii aferente (inclusiv constructii)
 • investiții în tehnici avansate de producție - investiții în active corporale și necorporale în legătură cu modernizarea industrială pentru sectoarele de specializare inteligentă, design industrial, inclusiv inovare bazată pe design, customizare de masă (imprimare 3D, manufacturare digitală directă), activități de marketing;
 • achiziționarea de către IMM-uri a unor brevete, licențe sau soluții tehnice ne-brevetate
 • valorificarea de către IMM-uri a rezultatelor cercetării;
 • valorificarea unor rezultate de cercetare (inițiativa de continuare a acțiunii Research Valorization Programme – dezvoltată în cadrul acțiunii cu Banca Mondială “Supporting catching up regions in Romania”

Ce conditii trebuie sa indeplinesti?

 • Firma sa se incadreze in cateegoria IMM
 • In momentul depunerii cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ONRC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii
 • Firma a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare și nu a avut activitatea suspendată oricând în anul depunerii cererii de finanțare.
 • Are cel putin 1 salariat in anul anterior
 • Pastreaza numarul de salariati timp de 3 ani dupa finalizare proiectului
 • Firma nu a mai beneficiat de finantare in ultimii 5 ani pentru aceeasi activitate
 • Nu se incadreaza in situatii de excludere
 • Locul de implementare este in mediul urban sau rural iin Regiunea Nord Vest. O investiție se poate realiza la două (sau mai multe) locuri de implementare, atât timp cât sunt respectate toate condițiile de eligibilitate, iar proiectul nu constă, de fapt, în două (sau mai multe) investiții distincte sub umbrela unei singure cereri de finanțare.
 • Firma detine drepturi asupra imobilului: proprietate/ concesiune/ inchiriere / superficie, dupa caz, iar imobilul este liber de sarcini
 • Creșterea cifrei de afaceri față de anul anterior depunerii cererii de finanțare și crearea a cel puțin unui nou loc de muncă cu normă întreagă pe care îl menține pe toată perioada de durabilitate.
 • Perioada de implementare a activităților proiectului, inclusiv costurile efectuate (suportate și plătite efectiv) nu depășește 31.12.2029

Ai o firma ce activeaza in sanatate sau turism situata intr-unul din judetele: Bihor, Cluj, Bistrita, Satu Mare sau Salaj ? Acum poti obine o finantare pentru investitii in tehnologii de avangarda!

Programeaza o sesiune de consultanta fonduri europene si afla pasii de urmat !

Completaza formularul  AICI!