Fonduri europene nerambursabile

prin

Programul de DIGITALIZARE a activitatii IMM-urilor

Prin Programul de finantare nerambursabila pentru Digitalizarea activitatii IMM-urilor, statul roman doreste trecerea Romaniei la o nouă paradigmă - tehnologică, informațională și socială. Digitalizarea este un tip de proces care, odată inițiat, nu mai poate fi oprit niciodată. 

Pentru ce poți primi finanțarea nerambursabilă

Finanțarea se acordă pentru adoptarea tehnologiilor digitale prin:

 • achiziții de hardware TIC;
 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;
 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
 • achiziții de tehnologii blockchain;
 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;
 • achiziționare website de prezentare;
 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;
 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;
 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile etc.
Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizare

Care este valoarea finanțării?

 • minim 10.000 € - 100.000
Fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea IMM

Care este valoarea finanțării nerambursabile?

 • Maxim 90% din investitie pentru microintreprinderi, intreprinderile mici si mijlocii.

Ce condiții trebuie să îndeplineasca firma?

 • a) este înființata cel târziu la data de 31.12.2021;
 • b) numarul mediu de angajati in anul 3 de operare va fi cel putin egal cu 2021.
 • c)  nu a avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;
 • d) a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • e)  nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, jocurilor de noroc sau impotriva ordinii publice
 • f)  nu intră în categoria de "întreprinderi aflate în dificultate, insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară
 • g)  nu au legătură cu industria de tutun (producție, distribuție, prelucrare și comerț);
 • h)  nu prevăd clonarea în scopuri reproductive; nu desfășoară activități destinate modificării patrimoniului genetic al ființei umane care ar putea face astfel de schimbări ereditare, activități de creare a embrionilor umani exclusiv în scopul cercetării sau în scopul obținerii de celule stem, inclusiv de către mijloace de transfer nuclear de celule somatice;
 • i) nu implică animale vii în scopuri experimentale și științifice
 • j)  nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară, financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.
 • k)  nu desfășoare activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.
 • l)  se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre CRITERII DE INTENSITATE DIGITALA astfel:
 • 1. mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 • 2.  utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale c0merciale               
 • 3. viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 • 4.  vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 • 5. utilizarea IoT;
 • 6.  utilizarea de rețele sociale (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
 • 7. utilizarea CRM;
 • 8. cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
 • 9.  utilizarea tehnologiei de AI;
 • 10. cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • 11. vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI  prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • 12. utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Ce firme NU pot primi finantare?

a) sectoarele pescuitului și acvaculturii, producției primare de produse agricole, prelucrării și comercializării produselor agricole

b) întreprinderile pentru care se constată că au desfășurat în ultimul an fiscal activități autorizate astfel:

 • CAEN 5829 -Activități de editare a altor produse software;
 • CAEN 6201- Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
 • CAEN 6202- Activități de consultanță în tehnologia informației;
 • CAEN 6203- Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;
 • CAEN 6209- Alte activități de servicii privind tehnologia informației;
 • CAEN 6311- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • CAEN 6312- Activități ale portalurilor web;
 • CAEN 6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;
 • CAEN 7211 - Cercetare-dezvoltare in biotehnologie;
 • CAEN 7219  - Cercetare-dezvoltare in alte științe naturale si inginerie.

Ce fel de cheltuieli poti face?

 • a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;
 • b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune;

c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a   proiectului, a unui nume de domeniu nou;

g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitatii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-I ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi. Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Cheltuielile prevăzute la lit. a) și j) nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Ce faci dacă nu știi să elaborezi Planul de afaceri?

Kelso Consulting, firmă specializată în finanțări nerambursabile elaborează întreaga documentație necesară pentru participarea la acest program.

Inscrie-te la o sesiune de consultanta gratuita!

Inscrie-te AICI