Digitalizare in folosul IMM-urilor din Regiunea Sud Vest

Fonduri europene nerambursabile pentru regiunea Sud Vest Oltenia 2023

Programul Digitalizare in folosul IMM-urilor din Regiunea Sud Vest urmăreste realizarea de investiții in digitalizare pentru a consolida preluarea TIC de către IMM-uri prin utilizarea de instrumente, echipamente și servicii digitale.

Se vor finanța instrumentele de comerț electronic care pot să deschidă noi piețe de desfacere pentru IMM-uri și să incurajeze antreprenoriatul și noile concepte, contribuind la crearea de noi locuri de muncă.

Cine poate obtine finantarea ?

 • microîntreprinderi din mediul urban (maxim 9 angajati in 2022)
 • intreprinderi mici si mijlocii din mediul urban/rural (intre 10 – 49 de angajati in 2022).
 • cu sediul social si punct de lucru in Regiunea Sud Vest Oltenia – judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt

Firma indeplineste urmatoarele conditii:

 • a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3 in 2022
 • si-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și, respectiv, bugetul local, în ultimul an calendaristic, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal legate de cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale
 • proiectul cuprinde masuri de dezvoltare durabila si eficienta energetica de minim 5% din valoare
Fonduri europene pentru investitii in regiunea Sud-Vest Oltenia
Fonduri europene nerambursabile pentru firme din Oltenia

Cati bani poti obtine?

Minim 10.000 – maxim 75.000 € (ajutor de minimis)

Care este procentul finantarii nerambursabile?

90% din valoarea proiectului.

Care este procentul de cofinantare proprie?

10% din valoarea proiectului.

Ce actiuni se finanteaza?

a)  Adoptarea tehnologiilor și a instrumentelor digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;

b)  Investiții în echipamente TIC, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată

c)  Achiziția de aplicații software/licențe necesare, resurse de stocare si procesare, tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale, Securitate cibernetică;

d)  Soluții IT pentru comerțul electronic, incurajand modelele de afaceri: e-shop, eProcurement,eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială, etc;

Fonduri europene pentru digitalizarea IMM-urilor din Oltenia

Ce poti face cu banii?

1. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

SERVICII: CHELTUIELI CU SERVICII DE CONSULTANȚĂ - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

 • ▪ consiliere/ analiză pentru identificarea de soluții tehnice de digitalizare care să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare
 • ▪ plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și/ a planului de afaceri;
 • ▪ plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (managementul de proiect);
 • ▪ Cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității cibernetice a produselor implementate;
 • ▪ plata serviciilor de consultanță la elaborarea, organizarea si derularea procedurilor de achiziții.

2. Cheltuieli pentru investiția de bază

DOTĂRI (echipamente informatice cu si fără montaj, dotări) – se cuprind

 • ▪ cheltuieli cu achiziționarea de echipamente hardware TIC, precum și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune, justificate din punct de vedere al implementării aplicației de proiect pentru a atinge o intensitate digitală ridicată
 • ▪ cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/ WIFI

 Atenție!

Sunt obligatorii cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice, în scopul obținerii unei economii de energie sau cheltuieli pentru achiziționarea de instalații/echipamente specifice pentru activități în domeniul economiei circulare de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 15 % din valoarea eligibila a proiectului

Echipamentele achiziționate prin proiect vor fi adaptate accesului și manevrării de către persoane cu dizabilități, respectând cerințele minime legale în vigoare specifice fiecărui tip de echipament, în situația în care acestea pot fi utilizate de persoane cu dizabilități, cu respectarea normelor privind securitatea la locul de muncă.

ACTIVE NECORPORALE  (maxim 20% din valoarea dotarilor) – se cuprind:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii și instrumente digitale care conduc la inovarea modelului de afaceri;
 • Cheltuieli cu achiziționarea de aplicații software/licențe necesare implementării proiectului, resurse de stocare si procesare, securitate cibernetică, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de tehnologii specifice de utilizare a inteligentei artificiale
 • Cheltuieli cu achiziționarea de soluții tehnologice care contribuie la securitatea cibernetică
 • Cheltuieli cu achiziționarea de licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, care conduc la creșterea intensității digitale a activităților pentru care se solicită finanțare).
 • Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului, pentru comerțul electronic, încurajând modelele de afaceri: e-shop, eProcurement, eMAll, 3rd party marketplace, value chain service provider, utilizarea tehnologiilor lingvistice bazate pe inteligența artificială

3. CHELTUIELI PENTRU INFORMARE ȘI PUBLICITATE aferente proiectului

4. CHELTUIELI CU SERVICII PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ȘI CURSURI DE FORMARE

- cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC și personalului care va asigura mentenanța echipamentelor/ produselor achiziționate. În cadrul acestei categorii de cheltuieli poate intra dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate și utilizarea echipamentelor achiziționate).

Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă și nerecuperabilă eligibile este eligibilă.

Ai un IMM in regiunea Sud Vest - Oltenia? Vrei sa te extinzi pe noi piete de desfacere si ai nevoie de instrumentele de comerț electronic?!

Programează o sesiune gratuită de consultanță fonduri europene pentru a afla cum poți accesa finanțarea!

Completeaza formularul!