Digitalizarea IMM-urilor

Fonduri europene nerambursabile pentru regiunea Centru

Una dintre prioritatile POR din Regiunea Centru este valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice. Dat fiind ca gradul de digitalizare al IMM-urilor din regiune este unul scăzut, serviciile complexe fiind utilizate pe scară restrânsă sunt alocate fonduri europene nerambursabile pentru digitalizarea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din regiune.

Care este valoarea finantarii nerambursabile?

 • Valoarea minimă eligibilă: 15.000 euro
 • Valoarea maximă eligibilă: 200.000 euro

Care este valoarea contributiei proprii?

 • Valoarea contributiei proprii este de minim 10%.
Finantarea digitalizarii IMM din Regiunea Centru
Digitalizarea IMM din Regiunea Centru

Pentru ce se ofera finantarea?

a) adoptarea tehnologiilor digitale pentru a îmbunătăți procesele interne ale companiei: gestiunea materialelor prime pentru producție, a producției în sine, creșterea calității serviciilor oferite și a interacțiunii cu clienții, inclusiv simplificarea și eficientizarea activităților logistice prin produse și sisteme specializate de la sisteme de gestiune și analiză a datelor (de ex. RPA, CRM, PLM, ERP etc.), produse și sisteme VR/AR, până la colectarea datelor prin IoT și utlizarea acestor date în linii de producție automatizate, inclusiv soluții particularizate pentru probleme sau nișe specifice.

b) Dezvoltarea soluțiilor ce includ inteligențe artificiale simple (ex. algoritmi cu răspunsuri previzibile: Reactive AI – filtre spam, motoare de recomandări inclusiv motoare integrate în chat bots) și a celor bazate pe inteligențe complexe (ex. algoritmi cu memorie limitată: automatizarea vehiculelor, text-to-image, sisteme “chat bots” complexe cu memorie limitată) și dezvoltare tehnologiilor AI de ultimă generație pentru soluții inovative (Theory of Mind AI)

c) dezvoltarea comunicării digitale cu furnizorii/clienții, (de ex. sisteme de e-facturare, sisteme pentru circuit digitalizat de comandă etc.);

d) instruirea în vederea utilizării instrumentelor digitale achiziționate.

Cine poate primi finanțarea nerambursabilă

 • Societati comerciale sau societati cooperative cu Sediul si locul de implementare in Regiunea Centru – judetele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu
 • Microintreprinderi (maxim 9 angajati) din mediul urban
 • intreprinderi mici (10 – 49 angajati) din mediul urban si rural
 • intreprinderi milocii (50 – 249 angajati) din mediul urban si rural
Fonduri nerambursabile pentru IMM regiunea Centru

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Sa aiba cod CAEN eligibil autorizat la locul implementarii
 • să demonstreze prin Planul de digitalizare că activitatea dezvoltată se încadrează în lanțulvaloric al unuia din cele 9 sectoare de excelență identificate prin Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027
 • Industria auto și mecatronica
 • Industria aeronautică
 • Sectorul agroalimentar
 • Silvicultura, prelucrarea lemnului și industria mobilei
 • Industria ușoară
 • Sectorul IT și industriile creative
 • Sănătate
 • Mediul construit sustenabil
 • Turismul
 • firma nu se incadreaza in situatie de excludere (faliment, insolventa, recuperarea ajutoarelor, frauda etc.) si nu are datorii la stat
 • poate asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile la proiect
 • trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2022 (prima zi lucrătoare din anul 2022) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2022. Chiar dacă solicitantul nu a înregistrat profit din exploatare în anul anterior depunerii cererii de finanțare, acest criteriu de eligibilitate este considerat îndeplinit în condițiile în care solicitantul a înregistrat profit din exploatare în anul 2019.

În urma implementării proiectului, solicitantul va intruni 7 din cele 12 criterii de intensitate digitală, conform Indexului de Intensitate Digitală – CRITERII DESI

 • întreprinderi în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate au folosit computere cu acces la internet în scopuri de afaceri;
 • utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite departamente/birouri ale organizației;
 • viteza de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
 • întreprinderi în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web;
 • utilizarea IoT;
 • utilizarea de rețele sociale - întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media.
 • Întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri tip “banner”) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect, prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale, sunt excluse pentru acest criteriu;
 • utilizarea CRM;
 • cumpărarea de servicii cloud computing intermediare sau sofisticate (cloud computing este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin intermediul internetului sau a unei rețele private la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare de date, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. O companie își poate asigura accesul la un sistem cloud, fie prin intermediul unui serviciu (ex. SaaS, PaaS, IaaS), fie prin crearea unui sistem propriu. Modelele principale de implementare ale unui sistem cloud sunt: cloud privat (infrastructura cloud operat exclusiv pentru o singură organizație), cloud public (livrat prin internet) sau cloud hibrid (serviciu care este compus dintr-o combinație de servicii cloud private, publice și comunitare, de obicei de la diferiți furnizori de servicii);
 • utilizarea tehnologiei de inteligență artificială (AI) fie intr-un produs softwarea bazat doar pe Inteligență Artificială, fie ca parte componentă într-un sistem mai complex (ex. un sistem ERP);
 • cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
 • vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
 • utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.

Perioada de implementare după semnarea contractului de finanțare nu poate să depășească 24 de luni, în cazul proiectelor fără lucrări de construcții, și 36 de luni, în cazul proiectelor cu lucrări de construcții, maxim decembrie 2029.

Cum poti cheltui banii?

Pentru implementarea proiectului poti face urmatoarele tipuri de cheltuieli:

1. Active necorporale:

a) Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă, precum:

 • sisteme/soluții de e-facturare, sisteme/soluții pentru circuit digitalizat de comandă, sisteme/soluții RPA (Robotic Process Automation), CRM (Customer Relationship Management), PLM (Product Lifecycle Management), ERP (Enterprise Resource Planning), cu posibilitate de integrare BTP (Business Technology Platform) etc.;
 • alte tipuri de aplicații/licențe pentru gestiune financiară, gestiune furnizori, resurse umane,
 • logistică;
 • aplicații/licențe care să servească la configurarea și implementarea bazelor de date, la
 • migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente;
 • sisteme IoT (Internet of Things), VR/AR (Virtual/Augmented Reality) și AI (Artificial
 • Intelligence);
 • tehnologii blockchain;
 • tehnologii lingvistice bazate pe inteligență artificială, tehnologii vocale, chat-bots, instrumente de traducere automată, de analiză a textului, de sinteză a vorbirii etc.;
 • sisteme/soluții de administrare a spațiilor - pentru gestiunea utilităților, monitorizare
 • consumuri etc.;

b) Software personalizat pentru prezența online: website-uri de prezentare și promovare, magazine, soluții de e-commerce;

c) Software de securitate cibernetică (protecția tranzacțiilor online și a datelor personale): soluții pentru securizarea rețelelor, securizarea sistemelor de calcul, criptare de documente, securizarea prezenței pe internet (site-uri, conturi etc.);

d) Sisteme de operare, software pentru creare de conținut (editoare de text/grafică sau altele);

e) Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului care nu intră în celelalte categorii, în limitele impuse de specificul apelului

f) Cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare.

Pentru a fi eligibile, activele necorporale pot fi achiziționate exclusiv sub formă de licență, care să fie înregistrată ca mijloc fix în contabilitatea beneficiarului. În cazul achizițiilor realizate sub formă de SaaS, beneficiarul va suporta din fonduri proprii costurile de abonament/subscripție.

2. Active corporale:

a) dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, ce pot servi pentru automatizări și robotică; dispozitive și echipamente aferente E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain, etc..

b) echipamente IT care să asigurare capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat, rezultând, astfel, un activ deținut de beneficiar;

c) orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate, specifice digitalizării solicitantului, prin utilizarea tehnologiei informației.

d) cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;

3. Active corporale/necorporale, necesare realizării rețelei LAN/WiFi;

4. Servicii de instruire a personalului în vederea operaționalizării soluțiilor digitale care fac obiectul proiectului.

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

5. Servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

6. Servicii de consultanță pentru elaborarea și pentru managementul/implementarea proiectului;

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară.

7. Servicii pentru activitățile obligatorii de informare și publicitate

Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de rată forfetară

8. Auditul financiar

9. Auditul maturitate digitală

Un raport de audit de maturitate digitală va fi realizat înainte de depunerea cererii de finanțare și unul la finalul implementării proiectului, ambele fiind concretizate prin elaborarea unui raport.

Costul unitar al formării unui participant la program de formare profesională finalizată cu certificat de absolvire și competențe dobândite este în cuantum de 475,83 EUR pe participant/ pe program de formare – valoare fără TVA.

Categorii de costuri eligibile care se încadrează în acest cost unitar:

• Taxe și plăti către unitățile care au furnizat cursuri de formare profesională continuă, inclusiv taxa de curs, plata examinatorilor;

• Costul forței de muncă al instructorilor interni și externi și al personalului propriu al centrului de pregătire, precum si al altor persoane implicate exclusiv sau parțial în coordonarea și susținerea cursurilor de formare profesională continuă (FPC);

• Costul spațiului de pregătire (sălile de curs), al echipamentelor și materialelor didactice, inclusive consumabilele folosite pentru cursurile de formare profesională continuă;

• Costul transportului, diurnei și cazării;

• Costul forței de muncă pe durata participării la programul de formare.

Ai un IMM in judetul Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș sau Sibiu? Acum poti achizitiona echipamente IT si software sofisticate cu care sa iti digitalizeze afacerea.

Programeaza o sesiune de consultanta fonduri europene, gratuita, pentru a afla toate detaliile !

Completeaza formularul AICI