Digitalizarea IMM-urilor

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Nord Est

PERIOADA DEPUNERE PROIECTE: 23.10.2023-22.04.2024

Unul dintre obiectivele specifice ale Programului Regional Nor Est este : Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice.

Pentru digitalizarea IMM-urilor din Regiunea Nord Est se are in vedere sprijinirea antreprenorilor in dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (inteligenta artificiala, cloud computing, tehnologia blockchain, internetul obiectelor), cat si adoptarea de tehnologii digitale - cele din urma suprapunandu-se cu interventiile prevazute in program.

Cine poate solicita finantarea?

Microintreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mijlocii, înființate cel târziu la data de 03.01.2022 (inclusiv această dată) cu sediul social în Regiunea Nord-Est: judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Cati bani poti primi?

 • Minim 10.000 €
 • Maxim 100.000 €

Care este rata de finantare nerambursabila?

Finantarea nerambursabila este de 90%.

Care este cofinantarea proprie necesara?

Cofinantarea proprie este de minim 10%

Regiunea de dezvoltare Nord-Est

Ce poti face cu banii ?

1. servicii de consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de digitalizare de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în Studiul de fezabilitate digitală
2. achiziționarea de hardware TIC și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-Commerce, IoT (Internet of Things), etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune
3. realizarea de rețele LAN/WiFi

Digitalizarea IMM din Regiunea Centru

4. achiziționarea licențelor software, achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), soluții E-Commerce, mail-room-uri digitale, realitate virtuală/augmentată, tehnologii Blockchain, etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul.
5. achiziționarea unui website de prezentare a companiei
6. servicii social media pe perioada implementării proiectului
7. achiziționarea/utilizarea pe perioada de implementare a proiectului, a unui nume de domeniu nou
8. servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil
9. achiziția de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare a proiectului
10. achiziționarea de servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/ găzduire/rețele, pe perioada de implementare a proiectului
11. instruirea de către terți a personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța, daca este cazul, în situația în care acest serviciu nu este inclus în prețul de furnizare al echipamentelor/software-ului.
12. servicii de auditare tehnică – un raport de audit tehnic care confirmă îndeplinirea/utilizarea tehnologiilor DESI 2019 asumate în cererea de finanțare

Atenție: Fiecare soluție de digitalizare propusa in cadrul Studiului de fezabilitate digitala (SFD) trebuie sa atingă in mod direct cel puțin o tehnologie digitala DESI 2019

Tehnologii Digitale definite conform DESI
1 Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în activitatea profesională;
2 Apeleaza la servicii furnizate de catre specialisti TIC (ca angajati proprii sau servicii externalizate)
3 Conexiune internet cu viteză garantată de download de cel puțin 30 Mbps
4 Mai mult de 20% dintre persoanele angajate folosesc dispozitive mobile cu conexiune la internet
5 Detine un website sau o pagină de internet
6 Detine un website cu funcții complexe
7 Folosește o rețea de social media
8 Plateste pentru publicitate pe internet
9 Utilizează servicii CC (Cloud Computing) de complexitate ridicată sau cel puțin medie,
10 Emite facturi electronice care permit procesarea automata
11 Vânzările provenite din activitatea de e-Commerce depășesc 1% din cifra de afaceri totală
12 Vânzările web business-to-consumer (B2C) depasesc 10% din totalul vânzărilor online

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?


1. Sa nu aiba autorizate coduri CAEN neeligibile

 • 2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
 • 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
 • 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
 • 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 • 4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului în magazine specializate
 • 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații în magazine specializate
 • 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
 • 5829 Activități de editare a altor produse software
 • 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 • 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 • 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
 • 6190 Alte activități de telecomunicații
 • 6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 Activități de consultantă în tehnologia informației
 • 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 • 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
 • 6312 Activități ale portalurilor web

2. a desfășurat activitate pe o perioada corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior


3. a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare


4. nu se incadreaza in situatii de excludere


5. a fost preselectat pentru finanțare prin metoda RCT și a primit „Invitația pentru depunere cerere de finanțare în MySMIS2021/SMIS2021+”.


6. locul de implementare este Regiunea Nord Est


7. investițiile propuse în cadrul proiectului, trebuie să conducă la atingerea unui nivel ridicat de intensitate digitală conform DESI


8. perioada de implementare a proiectului de după semnarea contractului este de maximum 12 luni

Ai o microintreprindere, întreprindere mica sau mijlocie, înființate cel târziu la data de 03.01.2022, cu sediul în judetele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava sau Vaslui. si ai nevoie de o finantare pentru digitalizare?

Programeaza o sesiune de consultanta fonduri europene si afla care sunt pasii de urmat !

Inscrie-te AICI !