Investitii pentru Microintreprinderi si IMM-uri

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Sud Muntenia - 2024

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 implementează viziunea strategică a statului roman pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a regiunii, completând prioritățile și acțiunile pentru dezvoltarea acesteia stabilite prin programele anterioare. In cadrul acestui obiectiv de dezvoltare sunt alocate fonduri europene nerambursabile in Investitii pentru Microintreprinderi si IMM-uri din Regiunea Sud.

Care este valoarea finantarii nerambursabile ?

a)  Valoarea  minimă este de 300.000

b)  Valoarea maximă este:

 • 500.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decât cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare aferente anului fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, indiferent de clasa CAEN din care au fost obținute veniturile;

sau

 • 3.000.000 Euro, dar nu mai mult de 10 ori decât veniturile obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare din activitatea desfășurată aferentă clasei CAEN pentru care solicită finanțare, venituri cuprinse în cifra de afaceri netă menționată în situațiile financiare, dacă aceste venituri depășesc 50.000 EURO.

În această situație, beneficiarul trebuie să justifice valoarea veniturilor obținute în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, din activitatea desfășurată, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, printr-un raport de expertiză contabilă elaborat de un profesionist contabil independent, membru CECCAR, cu viză valabilă la data emiterii raportului.

Consultanta fonduri europene nerambursabile

Cine poate obtine fondurile?

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
 • societățile sau societățile cooperative din orice Regiune a tarii
 • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora)
 • care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)
 • implementarea proiectului se realizeaza intr-un punct de lucru din Regiunea Sud Muntenia.

Care este procentul de finantare nerambursabila?

Procentul de finantare nerambursabila

a) 100 % din investitie pentru cheltuieli indirecte   

Care este contributia proprie?

b)  25% - 40 din investitie pentru cheltuieli directe in functie de judet

c) 0 (zero)% din investitie pentru cheltuieli indirecte

Ce activitati se finanteaza?

 • activități specifice updatării tehnologice;
 • activități specifice economiei circulare (ex. revalorificarea materiilor prime, materialelor și produselor, valorificarea deșeurilor și produselor secundare proprii prin simbioză industrială, etc);
 • activități specifice internaționalizării (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producţie la sistemele de certificare şi standardizare specifice pieţelor de export, etc.);
 • activități specifice certificării și omologării proceselor și produselor/ serviciilor (inclusi metodologii și proceduri de management și producție);
 • activități de digitalizare a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici, drept activități conexe, ca parte a unui proiect integrat.
Economie circulara

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe  (maxim 3 mil. €)

1)  Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2) Achizitia de echipamente, dotări etc.

3)  Servicii: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

4)  Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar (maxim 10%)

5)  Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile (maxim 15%)

6)  Realizarea de magazine on-line pentru comercializarea produselor proprii

B. Cheltuieli indirecte 5% din investitie dar nu mai mult de 200.000

1) cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2) cheltuieli de consultanță

3) cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4) cheltuieli de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;

5) cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1)   trebuie sa fi avut activitate economica cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022

2)   se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii:

 • microîntreprindere - are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mică - are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
 • întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

3)   are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile

4)   nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

5)    nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2023 și 2022, a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

6)    are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

7)     are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

Important - Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțareacele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

8)   Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

9)    Perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029

10)  Prezinta Decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, daca este cazul.

Firma ta are sediul in Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași si iti doresti sa o dezvolti? Incepe acum si rezerva o sesiune de consultanta pentru a verifica sansele de a obtine finantarea!

Rezerva ACUM