Investitii pentru Microintreprinderi si IMM-uri

Fonduri europene nerambursabile pentru Regiunea Sud Muntenia - 2023

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 implementează viziunea strategică a statului roman pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a regiunii, completând prioritățile și acțiunile pentru dezvoltarea acesteia stabilite prin programele anterioare. In cadrul acestui obiectiv de dezvoltare sunt alocate fonduri europene nerambursabile in Investitii pentru Microintreprinderi si IMM-uri din Regiunea Sud.

Care este valoarea finantarii nerambursabile ?

a)  Valoarea  minimă este de 300.000

b)  Valoarea maximă este:

  • 500.000 € dacă veniturile firmei, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare sunt mai mici de 50.000 de euro (2022)
  • De 10 ori mai mare decât veniturile firmei, aferente clasei CAEN pentru care solicită finanțare, în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare, dar nu mai mare de 3.000.000 €.
Consultanta fonduri europene nerambursabile

Cine poate obtine fondurile?

Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia
  • societățile sau societățile cooperative din regiunea Sud-Muntenia
  • se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi întreprinderilor mijlocii non agricole din mediul rural și din mediul urban (inclusiv din satele aparținătoare acestora)
  • care solicită finanţare pentru investiţii în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN)

Care este procentul de finantare nerambursabila?

a)  70% din investitie pentru cheltuieli directe  

b) 100 % din investitie pentru cheltuieli indirecte   

Care este contributia proprie?

a)  30% din investitie pentru cheltuieli directe

b) 0 (zero)% din investitie pentru cheltuieli indirecte

Ce poti face cu banii?

A.  Cheltuieli directe  (maxim 3 mil. €)

1)  Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii.

2) Achizitia de echipamente, dotări etc.

3)  Servicii: cheltuieli pentru activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite etc.

4)  Investiţii în active necorporale: brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similar (maxim 10%)

5)  Instalatii pentru economie de energie si din surse regenerabile (maxim 15%)

6)  Realizarea de magazine on-line pentru comercializarea produselor proprii

B. Cheltuieli indirecte 5% din investitie dar nu mai mult de 200.000

1) cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică;

2) cheltuieli de consultanță

3) cheltuieli de comunicare si vizibilitate aferente proiectului;

4) cheltuieli de internaționalizare (ex. acces la servicii de intrare pe piețe internaționale/Piața Unică pentru identificare de oportunități de afaceri, parteneri și furnizare de asistență specializată pentru norme și reglementări, participarea la târguri şi expoziţii internaţionale desfășurate în țară și în afara României în calitate de expozant;

5) cheltuieli cu comisioane, cote, taxe pentru constructii.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

1)   trebuie sa aibă sediul social în Regiunea Sud Muntenia, cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022. Sediul social va fi menținut  pe perioada de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la plata finală în cadrul contractului de finanțare

2) se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau a întreprinderilor mijlocii:

  • microîntreprindere - are până la 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprindere mică - are între 10 și 49 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
  • întreprindere mijlocie are între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţine active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

3) are capacitatea financiară de a asigura contributia proprie si cheltuielile ne-eligibile

4) nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal

5) nu este in categoria firme in dificultate, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în 2023 și 2022.

6)  a desfășurat activitate în regiunea Sud Muntenia cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022

7) a înregistrat profit din exploatare în anul 2022

8) are autorizat codul CAEN eligibil vizat de investiție, la locul de implementare a proiectului, sediul social principal sau secundar al solicitantului,  indiferent dacă acesta desfășoară sau nu activitate pe respectivul cod CAEN.

9) a obținut venituri aferente clasei CAEN, pentru care solicită finanțare in 2022

10)  are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire, care îi conferă dreptul de a realiza investiția propusa si urmatorii 5 ani de sustenabilitate. Imobilul va fi liber de sarcini, interdictii, litigii, revendicari.

Important - Nu vor conduce la respingerea cererii de finanțareacele limite ale dreptului de proprietate care nu sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului, spre ex. servituți legale, servitutea de trecere cu piciorul etc.

11)  Sa nu fi beneficiat de fonduri in ultimii 5 ani pentru lucrari de constructii pentru aceasi infrastructura

12)  Perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2029

13)  Prezinta Decizia autoritatii competente pentru protectia mediului

Firma ta are sediul in Argeș, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu, Ialomița și Călărași si iti doresti sa o dezvolti? Incepe acum si rezerva o sesiune de consultanta pentru a verifica sansele de a obtine finantarea!

Rezerva ACUM