Digitizarea culturii scrise -Fonduri europene pentru e-book

Fonduri europene nerambursabile prin Programe Nationale 2024

Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare are ca obiectiv principal Creșterea rolului culturii și al turismului durabil în dezvoltarea economică, incluziunea socială și inovarea socială. Creșterea rolului culturii în societate prin valorificarea avantajelor digitalizării. Creșterea consumului de carte și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale.

Prin Programul Digitizarea culturii scrise vor fi alocate Fonduri europene pentru creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale.

Cine poate obtine finantarea ?

Editurile care doresc sa realizeze carti in format electronic.

Pentru ce se dau banii?

- dezvoltarea capacității editurilore de realizare a cărților în format electronic (e-book, audiobook etc);

- acțiuni de atragere de noi audiențe folosind instrumente și tehnologii de tipul vlog-urilor, challenge-urilor online și maratoanelor de lectură (sau alte tipuri de evenimente interactive cu prezență fizică pentru atragerea de audiențe), și/sau alte instrumente și tehnologii de acest tip, ca de exemplu, catalogul on-line.

Fonduri europene pentru e-book

Cati bani poti obtine?

Minimum 10.000 și maximum 50.000 euro/per proiect/per beneficiar

Care este cofinantarea necesara?

Cofinantarea necesara este zero “0”%.

Fonduri europene nerambursabile pentru firme din Oltenia

Ce conditii trebuie sa indeplineasca firma?

 • Sa fie societate comerciala
 • Sa fie IMM (adica sa aiba mai putin de 250 angajati in 2023)
 • are autorizat codul CAEN 5811 - Activități de editare a cărților la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului
 • este înregistrata în ”Catalogul Editurilor din România” al Bibliotecii Naționale a României
 • nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și respectiv bugetul local, pentru toate punctele sale de lucru situate pe raza unor unități administrativ teritoriale diferite, și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal
 • detine drept de proprietate/ inchiriere / comodat pentru locul de implementare, începând cu data depunerii cererii de finanțare, inclusiv pe perioada de minimum 3 ani după finalizarea proiectului
 • nu se afla in dificultate

Ce activitati se finateaza?

1. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente

2. Activități cu servicii de digitalizare

3. Activități de informare și publicitate: promovare și publicitate pentru proiect, acțiuni de atragere de noi audiențe

4. Activități de management de proiect: coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor

 Ce cheltuieli poti face?

Plafoanele de cheltuieli eligibile trebuie respectate de către solicitantul de finanțare până la finalul perioadei de implementare a contractului de finanțare, inclusiv:

 • Cheltuielile eligibile pentru achiziționarea de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente se încadrează în maxim 20% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Costurile indirecte se decontează prin aplicarea unei rate forfetare de 7% din costurile directe eligibile.

Tipurile de cheltuieli eligibile sunt:

a)  Cheltuieli cu active corporale şi necorporale

b)  Cheltuieli cu achizitionarea de echipamente TIC și a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli cu servicii de instalare, configurare, integrare, punere în funcțiune).

c) Servicii

 • Cheltuieli cu servicii IT, de dezvoltare/actualizare aplicații, configurare baze de date, migrare structuri de date etc.
 • Cheltuieli cu conversia unor cărți din format letric în format eBook/audiobook.
 • Cheltuieli cu achiziționarea de programe informatice.
 • Cheltuieli cu acțiuni de atragere de noi audiențe folosind instrumente și tehnologii de tipul vlog-urilor, challenge-urilor online și maratoanelor de lectură și/sau alte instrumente si tehnologii de acest tip, ca de exemplu, catalogul on-line.

d) Cheltuieli indirecte

 • Cheltuieli cu servicii de consultanță pentru elaborarea tuturor documentațiilor necesare depunerii proiectului, inclusiv pentru scrierea cererii de finanțare
 • Cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului.
 • Cheltuielile obligatorii de informare, comunicare și publicitate conform Ghidului „Vizibilitate, transparență și comunicare în perioada de programare 2021—2027”.

Ai o editura si vrei sa publici carti in format electronic?! Ai nevoie de echipamente TIC, marketing si promovare?!

Programează gratuit o sesiune de consultanță fonduri europene si afla cum poți obtine finanțarea!

Programeaza-te  ACUM!